Valmierā notiks ansambļu sadziedāšanās koncerts „Lai kopā sanākam!”

6. decembrī pulksten 14.00 Valmieras Kultūras centrā notiks ansambļu sadziedāšanās koncerts „Lai kopā sanākam!".

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna informē, ka koncertā piedalīsies Valmieras Kultūras centra dziesmu draugu kopa „Gaujmalietes" (vadītājs Aldis Lībietis) un sadraudzības kolektīvi - Līgatnes kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Dace Bicāne), Trikātas kultūras nama vīru vokālais ansamblis (vadītājs Ēriks Derums), Rencēnu kultūras nama folkloras kopa „Rota" (vadītāja Irēna Garā) un Kocēnu dāmu trio „Kas ar mani" (vadītāja Inta Kozuliņa).

Valmieras Kultūras centra kultūras darba organizatore, dziesmu draugu kopas „Gaujmalietes" dalībniece Skaidrīte Āboltiņa norādījusi, ka šādi ansambļu sadziedāšanās koncerti jau kļuvuši par tradīciju.

„Dziesmu draugu kopa „Gaujmalietes" regulāri aicina pie sevis sadraudzības kolektīvus vai brauc „atbildes vizītēs". Visbiežāk jaunus draugus iepazīstam ansambļu skatēs, svētkos un festivālos. Līdz šim „Gaujmalietes" jau viesojušās pie draugiem Līgatnē, Rencēnos, Carnikavā, Trikātā un Salacgrīvā. Tie ir visjaukākie koncerti, kur viens par otru priecājas un aktīvi atbalsta.

Esam sapratuši, ka arī skatītājiem patīk šāda veida pasākumi, jo katrs ansamblis ir tik atšķirīgs repertuāra un atraktivitātes ziņā. „Gaujmalietes" arī šoreiz aicina ikvienu dziedāt līdzi pazīstamas sadzīves dziesmas un ziņģes. Vēlētos, lai otrajā Adventā kopā sanāk gan dziedātāji, gan klausītāji. Vairosim gaismu sevī un citos!" par gaidāmo koncertu stāstījusi Skaidrīte Āboltiņa.

Viņa piebildusi, ka pēc koncertēšanas jau tradicionāli ansambļiem būs kopīgs atpūtas pasākums, kurā turpināsies dziedāšana, atrakcijas un dancošana pašu mūziķu pavadījumā.

Pasākuma apmeklējums bez ieejas maksas.

Valmiera