Valmierā notiks Civilās aizsardzības komisijas sēde

Šodien pl.16:00 sanāksmē pulcēsies Valmieras pilsētas Civilās aizsardzības komisija.

Tās laikā klātesošie uzklausīs informāciju par izpētītajām potenciāli applūstošajām Valmieras pilsētas teritorijām, kā arī atbildīgo iestāžu un institūciju rīcību iespējamo plūdu gadījumā, iedzīvotāju apziņošanas kārtību u.tml. jautājumus.

Valmieras pilsētas Civilās aizsardzības komisijā darbojas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Pārtikas veterinārā dienesta, AS „Sadales tīkls", SIA „Vidzemes Slimnīca", Drošības policijas un Valsts policijas, SIA „VTU Valmiera", VAS „Latvijas Valsts meži", Valsts Vides dienesta, SIA „Latvijas Propāna gāze" pārstāvji.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību" republikas nozīmes pilsētās Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētājs, savukārt komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka norīkota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona.

Valmiera