Valmierā notiks seminārs pašvaldības darbinieku kapacitātes uzlabošanai

5.janvārī pulksten 9.00 viesnīcā „Wolmar", Tērbatas ielā 16a, Valmierā, projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā" ietvaros notiks seminārs, kurā piedalīsies speciālisti no pašvaldības administrācijas, Attīstības un projektu vadības nodaļas, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, Finanšu dienesta, Izglītības pārvaldes, pilsētas būvvaldes, Valmieras muzeja, kā arī pašvaldības iestāžu darbinieki, kas šobrīd strādā kā projektu vadītāji vai koordinatori Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos.

„Šis būs jau otrais apmācību seminārs, kas tiek organizēts projekta ietvaros. Seminārā tiks runāts par būvdarbu iepirkumu plānošanu un iepirkuma priekšmeta noteikšanu, publisko iepirkumu likumā noteiktajām iepirkuma metodēm, to galvenajām atšķirībām un priekšrocībām. Tiks apskatītas arī biežāk sastopamās problēmas iepirkumu procesā. Semināru vadīs Vidzemes plānošanas reģiona Iepirkumu speciāliste Kristīne Zubkāne," informē Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Neimane.

Viņa atzīmē, ka projekts „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā" tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība". Tā mērķis ir uzlabot Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, partnerinstitūciju speciālistu darba kvalitāti Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanā un ieviešanā. Galvenais uzsvars paredzēts tieši uz kvalitatīvu projektu sagatavošanu un īstenošanu, tādējādi ievērojami samazinot projektu ieviešanas riskus, nodrošinot ierobežoto pašvaldību finanšu resursu efektīvu izmantošanu.

Valmiera