Valmierā pakāpeniski sāk apkures sezonu

Līdz ar rudenīgu laikapstākļu iestāšanos Valmieras pilsētā lēnām sākas apkures sezona. SIA „Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļā informēja, ka kā pirmajiem siltumenerģija šoruden pieslēgta pilsētas pansionāta ēkām un dažām Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēm. Pagaidām neliela interese par apkures sezonas sākumu vērojama no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iemītnieki, kā arī citu sabiedrisko iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem.


Vasaras periodā SIA “Valmieras ūdens” realizējis projektu “Siltumtrases rekonstrukcija Rubenes ielas posmā no J. Endzelīna ielas līdz Raiņa ielai. Šobrīd minētais siltumtrases posms darbojas testēšanas režīmā, kā arī turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi.


Jāatzīmē, ka vairs nav spēkā normatīvo aktu regulējums, kas noteiktu apstākļus un/vai diennakts vidējo temperatūru, kad iestādēm un dzīvojamiem namiem jānodrošina siltums. Par apkures sezonas sākumu lemj konkrētā objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs. 


SIA „Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā informēja, ka, pateicoties intensīvam darbam aizvadītajos vasaras mēnešos, izdevies samazināt klientu parādu par saņemto siltumenerģiju iepriekšējā apkures sezonā. Kopējais parāds uz 2015.gada 1.septebri sastāda EUR 379 476.94, kas ir par EUR 48 118.85 mazāk, nekā bija 2014.gada 1.septembrī.


Atgādinām, ka kopš 2014.gadā veiktās reorganizācijas siltumenerģijas pārvadi un sadali Valmieras pilsētā nodrošina SIA "Valmieras ūdens“, kas ir Valmieras pilsētas pašvaldības 100% kapitālsabiedrība. Siltumenerģijas ražošanu nodrošina AS „Valmieras Enerģija”, SIA „ITA” un AS „Valmieras piens” katlumājas. 

Valmiera