Valmierā papildina dižkoku sarakstu 1

Veicot mežu un koku, kas atrodas ielu malās, apsekošanu, Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā atklāti vēl pieci dižkoki – trīs priedes, viena liepa un viens bērzs.

Viena dižpriede ar 2,67 metru apkārtmēru 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla aug Kauguru vērī, bijušā deju laukuma malā, bet otra, kas sadalās divos stumbros, ar 2,71 metra apkārtmēru – Kauguru vērī, attekas malā. Priede ar 2,53 metru apkārtmēru atklāta arī Putriņu mežā, Gaujmalā.

Tāpat dižkoka statusam atbilst Jaunzemju un Jāņa Daliņa ielas krustojuma tuvumā augošā liepa. Tās apkārtmērs 1,3 metru augstumā ir 3,58 metri. Vienīgais dižkoks bērzs ar vairāk nekā 3,5 metru apkārtmēru atklāts Ūdru ielas malā.

Šobrīd Valmieras dižkoku sarakstā ir 37 koki. Jaunatklāto dižkoku dati tiks ievadīti dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”. Savukārt liepai, kas aug Jāņa Daliņa ielas malā, tiks piestiprināta piktogramma ar ozollapu, kas simbolizēs tās aizsargājamo statusu un būs pamanāma iedzīvotājiem, dodoties pastaigās.

Lai izcils koks tiktu iekļauts valsts nozīmes dižkoku skaitā, tam jāatbilst 16.03.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā „Aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)” noteiktajiem izmēriem. Liepām tas ir 3,5 metri, priedēm – 2,5 metri, bet bērziem – 3 metri.

Dižkoki ir uzskatāmi par dabas pieminekļiem un senatnes lieciniekiem. Tomēr pat pēc precīziem koku izmēriem ir grūti noteikt to vecumu, jo pat vienāda vecuma koku izmēri var ļoti atšķirties. Pēc meža taksācijas datiem dižākās Putriņu meža un Kauguru vēra priedes Valmierā ir vismaz 170 gadus vecas.

Valmiera, salīdzinot ar citām pilsētām Latvijā, dižkoku skaita ziņā ir viena no bagātākajām.


Komentāri 1

kamer valmiera papildina

valka nozageja veselu ha dizkoku.

pirms 6 gadiem, 2015.03.01 16:42

Valmiera