Valmierā: Paraksta līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju

Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta" ietvaros piektdien, 4.februārī sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "Valmieras Ūdens" parakstīja līgumu ar pilnsabiedrību „Merko-Merks" par daļu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Valmierā.

SIA „Valmieras Ūdens" pārstāve Inese Kazuša informē, ka vienošanās paredz līdz vasaras beigām izbūvēt un rekonstruēt 5 kilometrus ūdensapgādes tīklu un 6,5 kilometrus kanalizācijas tīklu. Tiks izveidotas 233 kanalizācijas un 162 ūdensapgādes pieslēguma vietas.

Būvniecība notiks Krāču kakta rajonā (Tālavas, Pārgaujas, Kāpu, T.Ūdera ielās), Purva ielas rajonā (Purva, Ainažu, Mālu, Pučurgas, Senču, Parka, Kazarmju ielās), Putnu ielas rajonā (Patversmes, Salacas, Senču, Annas, Putnu, Ezera, G.Apiņa ielās), Limbažu, Sporta, Matīšu un Senču ielās, Saules un Kļavu ielās; Kadiķu ielas rajonā (Kadiķu, Brūkleņu un Vairogu ielās), A.Upīša ielā (no Beātes līdz Patversmes ielai), Beātes, Limbažu, Rubenes, Matīšu un Mālu ielas krustojumā.

„Pilnsabiedrība darbus iepirkuma procedūras rezultātā apņēmusies veikt LVL 1 765 325.73 (t.sk.PVN) apmērā. Kopumā iepirkuma procedūrā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Valmierā. Būvdarbi II lote" pieteicās trīs pretendenti," norāda I. Kazuša.

Viņa atgādina, ka 2010.gada 21.septembrī noslēgts līgums starp SIA „Valmieras Ūdens" un Latvijas Republikas Vides ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta" īstenošanu.

„Līdz 2013.gada beigām pilsētā tiks veikta tādu ūdensvadu un kanalizācijas posmu atjaunošana, kur tie ir vissliktākā stāvoklī un kur konstatēti defekti un bijušas avārijas. Tāpat tiks paplašināts ūdensapgādes tīkls vairākās pilsētas daļās, kā arī paredzēts kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu staciju un pievadu izbūve atsevišķās pilsētas daļās. Tiks iegādāts specializētais transports septisko dūņu izvešanai no rezervuāriem, kā arī laboratorijas aprīkojums notekūdeņu analīzēm. Lai mazinātu nepatīkamo smaku izplatību un paaugstinātu iedzīvotāju labsajūtu, plānots uzstādīt gaisa filtrus notekūdeņu pieņemšanas, priekšattīrīšanas un dūņu apstrādes ēkām," stāsta I. Kazuša.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 10 935 920,49, no tiem 85,6% jeb 9 037 950, 82 finansēs Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt 14,4% jeb LVL 1 229 376,82- SIA „Valmieras Ūdens" līdzekļi.

Valmiera