Valmierā pieejama bezmaksas psiholoģiskā palīdzība

No 15.februāra vairākās Latvijas pilsētās, arī Valmierā, sadarbībā ar Labklājības ministriju, bez maksas tiek nodrošināta psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, bērniem un ģimenēm krīzes situācijās.

Valsts nodrošinātu bezmaksas psiholoģisko palīdzību Valmierā, Lāčplēša ielā 2 (310.kabinets), sniedz psiholoģe Mārīte Nimroda. Adoptētāji, audžuģimenes, aizbildņi, viesģimenes un ģimenes, kurām krīzes situācijā nepieciešama psihologa palīdzība, aicinātas vērsties Valmieras bāriņtiesā vai Valmieras Sociālajā dienestā, vai zvanīt pa tālruni 29173657 un pieteikt savu vizīti. Šāds pakalpojums ar valsts finansiālu atbalstu tiks nodrošināts līdz šā gada 15.decembrim.

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Polka informē, ka arī šogad bez maksas var saņemt pašvaldības nodrošinātas psihologa konsultācijas. Pakalpojumu var saņemt ne tikai personas ar bāriņtiesas nosūtījumu atzinuma saņemšanai bāriņtiesas darbības nodrošināšanai, bet arī ikviens Valmieras iedzīvotājs, ģimenes vai personas, kuras sarežģītajos sociālekonomiskajos apstākļos jūtas nestabili vai nonākušas krīzes situācijā. Pieteikties konsultācijai var, zvanot pa tālruni 26449826. Konsultācijas notiek pašvaldības administratīvajā ēkā Lāčplēša ielā 2, 310.kabinetā.

Valmiera