Valmierā: Pirmskolas izglītības iestādes īstenos projektu „Dzīvo un domā zaļi!”

Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis" un 5. pirmsskolas izglītības iestādē „Vālodzīte" sagatavotais projekta pieteikums „Dzīvo un domā zaļi!" saņēmis Ziemeļvalstu izglītības programmas „Nordplus" finansējumu aktivitāšu īstenošanai.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna informē, ka projekta laikā abu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti iecerējuši gūt praktiskas un teorētiskas zināšanas par brīvdabas pedagoģijas idejām un metodēm, lai vēlāk tās ieviestu darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.

 

Viņa norāda, ka projekta „Dzīvo un domā zaļi!" aktivitātes norisināsies vairākos posmos - paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Solnu (Zviedrijā) un projekta izstrāde kopā ar zviedru partneriem.

 

Nākamā gada rudenī iecerēta Zviedrijas brīvdabas pedagoģijas speciālistu vizīte Valmierā, kuras laikā viņi vadīs seminārus Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un konsultēs iestādes par vides un materiālās bāzes pilnveidošanu brīvdabas pedagoģijas realizēšanai.

 

Noslēgumā labākās idejas un metodes tiks ieviestas praksē pirmskolas izglītības iestādēs „Sprīdītis" un „Vālodzīte".

Valmiera