Valmierā plāno mežu kopšanu 1

Valmieras pilsētā ir aptuveni 160 hektāri (ha) mežu, tai skaitā parkmeži, piemēram, Kauguru vēris un meža parki, piemēram, Atpūtas parks. Daļa koku audzes sasniedz pat 170 gadu vecumu. Lielākoties Valmieras mežu teritorijas aizņem skuju koku mežs ar valdošo koku sugu – priedi, taču gar Gauju, Gaujas vecupju teritorijā, vērojami plaši nogabali, kas aizauguši ar baltalksni un vītoliem.

Lai gan mežu krājas ikgadējais piegums ir neliels, mežiem ir liela nozīme mikroklimata un hidroloģiskā režīma regulēšanā pilsētā, samazinot gaisa, augsnes, ūdensteču un ūdenstilpju piesārņojumu, ainavas veidošanas un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas ziņā.

Lai nodrošinātu pilsētas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, 28 ha platībā ir veikta koku dastošana – bojāto un kritušo koku izzīmēšana ciršanas apliecinājumu saņemšanai, lai veiktu kopšanas darbus. Sešu kvartālu vairākos nogabalos plānotas sanitārās cirtes, trīs kvartālos – kopšanas cirtes. Mežu kopšanas mērķis ir izvākt kritušos, sausos, bojātos un slikti augošos kokus. Tā kā meži atrodas pilsētas teritorijā, tāpēc darbu veikšanas laikā varēs izmantot tikai mazjaudas tehniku.

Tāpat plānots turpināt sliktā stāvoklī esošo, bīstamo apstādījumu koku izciršanu brauktuvju malās, kur tas iespējams, paredzot koku rindu atjaunošanu ar jauniem un veselīgiem stādiem. Koku rindu kopšana ir nepieciešama, jo pagājušā gadsimta 70.gadu beigās bija populāri kokus, īpaši liepas apzāģēt, nozāģējot visu vainagu un atstājot tikai stumbrus. Apgriežot zarus vienā un tajā pašā vietā, kokam veidojas zara paresninājumi, kur vēlāk ieviešas trupe, un koki pakāpeniski iet bojā. Ieguldīt līdzekļus to vainaga kopšanā vairāku gadu garumā ir neefektīvi.

Pašvaldības teritorijā mežu īpašnieki ir ne tikai pašvaldība, bet arī juridiskas un privātpersonas, kuras Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde aicina sakopt savus meža īpašumus.

Mežu kopšanas darbus plānots veikt līdz atļautajam laikam pavasarī vai vēlāk rudenī un ziemā.

Komentāri 1

bo

zināšanai- lai nodrošinātu bioloģisko daudzveidību mežā, neaizmirstiet arī atstāt kādu lielas dimensijas stāvus nokaltušu koku vai kritalu kukaiņiem un putniem! :)

pirms 6 gadiem, 2015.03.08 20:55

Valmiera