Valmierā siltinās desmit izglītības iestāžu ēkas

„Valmieras pilsētas pašvaldība saņēmusi oficiālu Vides ministrijas apstiprinājumu, ka konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" ietvaros atbalstīta desmit izglītības iestāžu ēku siltināšana," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

 

Viņa norāda, ka tiks renovētas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pienenīte", „Ezītis", „Krācītes", speciālā PII „Buratino", Valmieras Pārgaujas pamatskola Meža ielā 12 un Meža ielā 12A, Valmieras 2.vidusskola, Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sporta zāle un baseins, Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta zāles ēka.

 

Projekta kopējā vērtība ir 1 559 034 miljoni latu, no kuriem tikai 15% ir pašvaldības līdzfinansējums.

„Ēkās paredzēta fasāžu siltināšana un renovācija, jumtu siltināšana un to seguma maiņa, logu maiņu u.tml. aktivitātes.

 

Tehniskie projekti jau sagatavoti un par vairāku ēku renovācijas darbiem jau izsludināti atklāti konkursi. Ēku siltināšana tiks veikta nākamgad. Tās rezultātā pašvaldība varēs ieekonomēt maksu par siltumenerģiju, kā arī uzlabosies ēku tehniskā kvalitāte un pilsētvides estētika," skaidro I. Kazuša.

 

Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" tika izsludināts š.g. jūlijā un tā mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. Šī konkursa ietvaros pieejamais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 17 570 000 latu.

 

I. Kazuša informē, ka pavisam konkursa ietvaros tika saņemti 69 projektu iesniegumi 253 ēku energoefektivitātes uzlabošanai ar kopējo pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 29.82 miljoniem latu.

 

Katrs iesniedzējs varēja iesniegt ne vairāk kā divus projektu iesniegumus. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija kā kvalitatīvus un konkursam atbilstošus novērtēja 56 projektus ar 222 ēkām par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma summu 26.1 miljoniem latu.

Valmiera