Valmierā turpina sniega izvešanu un uzsāk ēku jumtu apsekošanu

Biezās sniega segas dēļ SIA „Valmieras Komunālā saimniecība" ziemas dienests šoziem strādā bez atelpas. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Helmūts Briežkalns informēja, ka speciālisti strādā katru dienu, lai, tupinoties snigšanai, attīrītu no sniega gan maģistrālās ielas, gan mazākas nozīmes brauktuves, apstrādātu tās ar pretslīdes materiālu, kā arī izvestu sniegu no šaurākām brauktuvēm.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Inese Kazuša informē, ka uzņēmums darbiem Valmieras ielās piesaistījis papildus tehnikas vienības no SIA „Ekers", uzsāktas sarunas arī ar citiem komersantiem.

„Taču sniega daudzums radījis sarežģījumus pilsētas satiksmē, šaurākajās brauktuvēs, kur sniegs vēl nav izvests, kā arī rotācijas apļos. Tāpēc naktī uz otrdienu atsāksies sniega izvešana. Darbus plānots veikts Cēsu un Brīvības ielās. Savukārt citās šaurākajās brauktuvēs iespēju robežās sniegs tiks atspiests zaļajā zonā," norāda I. Kazuša.

H.Briežkalns piebildis, ka ielu apstrādei ar pretslīdes materiālu pagaidām netiek izmantots tehniskais sāls, jo mitrumam nav kur aizplūst.

Uzņēmumam nepatīkamus brīžus sagādājuši individuālo māju rajonos ielu malās novietotie akmeņi. To dēļ nācies remontēt ne vienu vien tehnikas vienību.

Valmieras pilsētas pašvaldība atgādina un aicina iedzīvotājus pievērst pastiprinātu uzmanību sniega tīrīšanai privātajās teritorijās, īpaši stāvlaukumos pie tirdzniecības vietām. Individuālo māju saimnieki un privāto teritoriju īpašnieki aicināti rūpīgāk un savlaicīgāk notīrīt saviem īpašumiem pieguļošās ietves, kā arī regulāri tīrīt privātos stāvlaukumus, kas nav pašvaldības pārziņā. Iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību arī savlaicīgai jumtu attīrīšanai no sniega un lāstekām, kas var apdraudēt gan mājas iedzīvotājus, gan garāmgājējus.

„Valmieras pilsētas pašvaldība šajās dienās apsekos savā īpašumā esošos namus, lai izvērtētu, kur nepieciešams uzsākt jumtu attīrīšanu no sniega segas," norāda I. Kazuša.

Arī SIA „Valmieras Namsaimnieks" aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju padomju priekšsēdētājus iesniegt pieteikumus par jumta attīrīšanu no sniega. Vairāku ēku augšējo stāvu dzīvokļu īpašniekiem jau konstatēti kūstošā sniega radītie bojājumi.

Valmiera