Valmierā turpinās Matīšu šosejas rekonstrukcija

Neņemot vērā laika apstākļus, Valmierā turpinās Matīšu šosejas rekonstrukcija.

Zemā gaisa temperatūra, sasalums un sniegs, pielietojot atbilstošas tehnoloģijas, nav šķērslis apakšzemes komunikāciju izbūvei u.tml. darbiem. Šajās nedēļās speciālisti strādā Matīšu šosejas posmā no Patversmes ielas līdz apvedceļam A3, kā arī no Sporta ielas līdz Ķieģeļu ielai.

Pagaidām pārtraukta Purva ielas rekonstrukcija. Tur jau veikta daļa apakšzemes komunikāciju izbūve, piemērotākos laika apstākļos turpināsies darbi ielas braucamajā daļā.

Jāuzsver, ka rekonstrukciju uzrauga būvuzraugi un iknedēļas sanāksmēs joprojām tiek pārrunāta darbu gaita.

Jau ziņots, ka ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Valmierā kopš septembra tiek īstenots projekts „„Matīšu šosejas rekonstrukcija (tajā skaitā piebraucamā ceļa Biznesa un inovāciju inkubatoram Purva ielā 12)".

Darbu laikā Matīšu šosejā un Purva ielā tiks mainīts brauktuves segums, rekonstruētas apakšzemes komunikācijas, izbūvētas gājēju ietves un veloceliņš. Veikta teritorijas apzaļumošana un atjaunots ielu apgaismojums.

Rekonstrukciju iepirkuma procedūras rezultātā uzticēts veikt SIA „Lemminkainen Latvija". Būvuzraudzību veic SIA „Jurēvičs un partneri". Projektu izstrādājis SIA „Ceļu komforts".

Projekts „Matīšu šosejas rekonstrukcija (tajā skaitā piebraucamā ceļa Biznesa un inovāciju inkubatoram Purva ielā 12)" 85% apmērā tiek finansēta, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finanšu līdzekļus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība" 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".

Valmiera