Valmierā turpinās Purva ielas un Matīšu šoseju remontdarbi

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu Valmierā kopš septembra tiek īstenots projekts „„Matīšu šosejas rekonstrukcija (tajā skaitā piebraucamā ceļa Biznesa un inovāciju inkubatoram Purva ielā 12)".

 

"Darbu laikā Matīšu šosejā un Purva ielā tiks mainīts brauktuves segums, rekonstruētas apakšzemes komunikācijas, izbūvētas gājēju ietves un veloceliņš. Veikta teritorijas apzaļumošana un atjaunots ielu apgaismojums. Šajās nedēļās darbi norisinās Purva ielā, kur tiek izbūvētas apakšzemes komunikācijas.

 

Savukārt Matīšu šosejā virzienā no centra labajā pusē notiek pamatnes sagatavošana gājēju ietves un veloceliņa izbūvei. Brauktuvju rekonstrukcija norisināsies arī ziemas sezonā, kamēr to ļaus laika apstākļi, un turpināsies 2010.gadā," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

 

Viņa norāda, ka darbus iepirkuma procedūras rezultātā uzticēts veikt SIA „Lemminkainen Latvija". Būvuzraudzību veic SIA „Jurēvičs un partneri". Projektu izstrādājis SIA „Ceļu komforts".

 

„Projekts „Matīšu šosejas rekonstrukcija (tajā skaitā piebraucamā ceļa Biznesa un inovāciju inkubatoram Purva ielā 12)" 85% apmērā tiek finansēta, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finanšu līdzekļus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība" 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"," skaidro I. Kazuša.

Valmiera