Valmierā uzsāks jauna peldbaseina būvniecību

 Valmieras pilsētas pašvaldībā  parakstīts līgums par jaunā peldbaseina būvniecību, kā arī par būvuzraudzību un autoruzraudzību. Jaunā peldbaseina būvniecība būs nozīmīgākais projekts, ko Valmieras pilsētas pašvaldība īstenos tuvākajā laikā, lai attīstītu sporta infrastruktūru pilsētā.

Līgumu parakstīja Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums un SIA “ARČERS” valdes loceklis Kaspars Garkanis. Līguma summa, atbilstoši atklātā konkursa rezultātiem, ir 7 954 927,17 eiro.

Jaunais peldbaseins tiks būvēts atbilstoši Starptautiskās Peldēšanas federācijas prasībām, lai tajā varētu rīkot starptautiskas sporta sacensības un atzīt tajā sasniegtos rezultātus. Peldbaseins būs ar astoņiem 25 metrus gariem celiņiem, kuru dziļums būs no 1,2 metriem līdz 2,3 metriem. Jaunajā peldbaseinā būs arī divi mazie – 8 x 12,5 metru baseini, kuru dziļums būs 0,9 metri. Mazākie baseini tiks izmantoti bērnu peldētprasmes apmācībai. Savukārt skatītājiem ir paredzētas tribīnes ar 300 vietām. Peldbaseina kompleksā paredzēts izveidot arī sportistu rehabilitācijas zonu ar pirtīm un terapijas kabinetiem, ģērbtuves ar 300 vietām, medicīnas kabinetus, treneru kabinetus, Valmieras Bērnu sporta skolas un tehniskās telpas, kā arī sauso treniņu zāli. Peldbaseins ar stiklotu gaiteni būs savienots ar Vidzemes Olimpiskā centra ēku un viesnīcu. Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un videi draudzīgu baseina ēkas funkcionēšanu, tiks izmantoti energoefektīvi risinājumi. Noslēdzoties būvniecības darbiem, tiks veikta visas teritorijas labiekārtošana, izveidojot bruģētu gājēju celiņu tīklojumu, apstādījumu un atpūtas zonas, kā arī laukumu bērnu aktivitātēm.

Peldbaseina projektam ir piešķirta valsts mērķdotācija 5,4 miljonu eiro apmērā. 

“Peldbaseina projekts ir ļoti nepieciešams Valmieras pilsētai. Tā īstenošana ļaus stiprināt Valmieras kā Vidzemes sporta centra nozīmi, kā arī nodrošinās nepieciešamo infrastruktūru dažāda līmeņa sporta sacensību un treniņu norisei. Tā būs iespēja gan realizēt augstas klases sportistu sagatavošanas programmu, gan nodrošināt peldētprasmes nodarbības Valmieras izglītības iestāžu bērniem no 6 gadu vecuma līdz pat 4.klasei, kā arī popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū,” peldbaseina būvniecības nepieciešamību pamato Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Peldēšanas nodarbības 170 Valmieras Bērnu sporta skolas audzēkņiem un trešo klašu skolēniem, kam Valmieras pilsētas pašvaldība nodrošina peldētprasmes apmācību, līdz jaunā peldbaseina nodošanas ekspluatācijā joprojām notiks baseinā, kas 10.novembrī atzīmēs 40 gadu jubileju.

2014./2015.mācību gadā apmācībās piedalījās 324 3.klašu skolēni no Valmieras pilsētas vispārējās izglītības iestādēm. Bērni peldētprasmi apgūst pēc 20 stundu apmācības programmas. 

Valmieras Bērnu sporta skolas direktore Līga Dzene stāsta: “1976.gadā atklātā peldbaseina, kas reiz bija viens no labākajiem valstī, infrastruktūra 40 gadu laikā ir nolietojusies, novecojusi un neatbilst mūsdienu prasībām. Šobrīd mēs nevaram peldētapmācību nodrošināt visiem bērniem, kuri to vēlas. Arī iedzīvotājiem baseina lielās noslodzes dēļ peldēšana ir pieejama tikai agrās rīta un vēlās vakara stundās.”

Izvērtējot jaunatnes peldēšanas sporta sasniegumus, Latvijas peldēšanas federācija Valmieras Bērnu sporta skolu ir nominējusi kā vienu no līderēm valstī peldētapmācības programmā. Viens no atpazīstamākajiem Valmieras Bērnu sporta skolas audzēkņiem, kurš šobrīd startē ar ļoti labiem rezultātiem, ir peldētājs Ulvis Kalniņš.

2.novembrī tika parakstīts līgums par autoruzraudzību, ko parakstīja pilnsabiedrības “ISB/NAMS” biedra SIA “NAMS” valdes loceklis Māris Malahovskis. Būvuzraudzību, atbilstoši iepirkuma rezultātiem, veiks SIA “Būvuzraugi LV”. Līgumu parakstīja SIA “Būvuzraugi LV” tehniskais direktors Artūrs Ščurs.

Pie Vidzemes Olimpiskā centra jau ir sākušies pirmie sagatavošanas darbi Valmieras jaunā peldbaseina celtniecības ieceres realizēšanai – stāvlaukuma izbūve, ko, atbilstoši iepirkuma rezultātam, veic SIA “Arčers”.

Valmiera