Valmierā viesojas vides ministrs Raimonds Vējonis

Lai iepazītos ar ūdenssaimniecības attīstības projekta gaitu, kā arī pārrunātu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu par pašvaldības ēku siltināšanu, 22. janvārī Valmierā viesojās Latvijas Republikas vides ministrs Raimonds Vējonis.

 

Vizītes laikā ministrs apmeklēja atjaunotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un uzbūvēto dzeramā ūdens sagatavošanas staciju, kā arī tikās ar Valmieras pilsētas pašvaldības un SIA „ Valmieras Ūdens" vadību.

 

Vides ministrs Raimonds Vējonis: „Neskatoties uz ekonomiskajām grūtībām, kopumā valstī vides sektorā nauda tiek ieguldīta ļoti daudz - pagājušajā gadā aptuveni 150 miljoni latu piešķirti vides infrastruktūras veidošanai, tas bijis viens no būtiskākajiem ieguldījumiem.

 

Šajā gadā Eiropas Savienības finansējums vides jomā plānots vairāk nekā 120 miljoni latu. Februārī iecerēts uzsākt pieteikšanos uz nākamo kārtu ūdenssaimniecības projekta attīstībā. Arī Valmiera varēs pretendēt finansējumam ūdenssaimniecības attīstības turpināšanai.

 

Runājot par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu, šis projekts tika iesākts pagājušajā gadā un turpināsies arī šogad. Klimata pārmaiņu finanšu instruments ir speciāls mehānisms, kur finansējums iegūts no valstij piederošo emisijas kvotu pārdošanas brīvajā tirgū citām valstīm.

 

Ir valdības lēmums par to, ka Latvija gatava pārdot 40 miljonu emisijas vienību, par ko atsevišķas valstis ir gatavas maksāt konkrētu naudu, kas nonāks Latvijas valsts budžetā. Par iegūto finansējumu jau organizēti konkursi energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem pašvaldībām piederošās ēkās.

 

Šobrīd Latvijā noslēgti līgumi par 220 ēku siltināšanu, tajā skaitā par desmit Valmieras pilsētas pašvaldībai piederošu ēku energoefektivitātes uzlabošanu," informēja Raimonds Vējonis.

 

Vides ministrs pastāstīja, ka ir iecere sākt jaunu projektu, kas būs saistīts ar sabiedrisko transportu piesārņojumu, jo autotransports Latvijā paliek viens no visvairāk piesārņojuma avotiem.

Valmiera