Valmierā vietām applūst namu pagrabi

Gaisa temperatūrai paaugstinoties un sākoties atkusnim, Valmierā vietām jau applūduši gan individuālo, gan daudzdzīvokļu māju pagrabi.

SIA „Valmieras Namsaimnieks" valdes priekšsēdētājs Valdis Jēgers pastāstīja, ka pagājušās brīvdienās saule izkausējusi ledus kārtu uz Valmieras namu jumtiem, līdz ar to jumtu tecēšana vairs nav aktuāla. Taču uzmanība jāpievērš namu pagrabiem.

Viņš gan piebilda, ka augsne zem sniega segas tomēr nav ievērojami sasalusi, tāpēc pagaidām lielas problēmas ar pagrabu applūšanu nav. Lieku reizi pagrabtelpas apraudzīt aicināti to namu iemītnieki, kuru mājokļi atrodas zemākās vietās vai ūdenstilpņu tuvumā.

No ūdens atsūknēt namu pagrabus, kas sākuši applūst, sniegam kūstot, šajās dienās palīdz SIA „Valmieras Ūdens". Uzņēmuma speciālisti jau palīdzējuši vairākām privātmājām, kā arī kādas daudzdzīvokļu mājas pagalmā pilsētā.

SIA „Valmieras Ūdens" valdes priekšsēdētājs Ivars Ķiksis arī pastāstīja, ka palielinājies notekūdeņu daudzums, kas ieplūst pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Šajās dienās iekārtas pārstrādā 9000 m3 notekūdeņu diennaktī līdzšinējo 4000 m3 vietā.

Pašlaik SIA "Valmieras Ūdens" joprojām palīdz atkausēt un skalot caurtekas, uzturēt lietus kanalizāciju. Šim nolūkam uzņēmums iegādājies mobilo tvaika ģeneratoru.

Valmiera