Valmierā- viszemākais siltumenerģijas piegādes tarifs

Aprīlī SIA „Valmieras Siltums" siltumenerģijas gala tarifs ir viszemākais Latvijā, liecina Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas apkopotā informācija.

Ņemot vērā dabasgāzes cenu (LVL/ 1000m3 155,00) un SIA „Valmieras Siltums" valdes piešķirto tarifa samazinājumu 5% apmērā, par piegādāto siltumenerģiju valmierieši aprīlī maksās LVL/MWh 31,54 (plus PVN).

Nedaudz vairāk kā Valmierā par saņemto siltumu maksās Aizkrauklē- LVL/MWh 33,08, Ogrē- LVL/MWh 34,18. SIA „Rīgas Siltums" siltumenerģijas piegādes tarifs aprīlī ir LVL/MWh 34,69 (plus PVN).

SIA „Valmieras Siltums" valdes priekšsēdētājs Pēteris Streļčs informēja, ka pašlaik spēkā ir Valmieras Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 21.aprīlī apstiprinātie SIA „Valmieras Siltums" siltumenerģijas tarifi, kas mainās atkarībā no dabasgāzes cenas, par ko katru mēnesi informē AS „Latvijas Gāze". SIA „Valmieras Siltums" siltumenerģijas piegādes tarifs bija viens no zemākajiem Latvijā arī citos mēnešos.

To lielā mērā nodrošina SIA „Valmieras Enerģija" līdz 2007.gadam veiktās investīcijas siltumenerģijas ražošanas modernizācijā pilsētā, rekonstruējot katlu mājas un izveidojot koģenerācijas stacijas.

Siltumenerģijas ražošanu Valmierā veic a/s „Valmieras Enerģija", a/s „Valmieras piens" un SIA „ITA", savukārt siltumenerģijas piegādi un realizāciju lietotājiem Valmierā nodrošina SIA „VALMIERAS SILTUMS".

SIA „Valmieras Siltums" ir 100% Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība.

Valmiera