Valmieras 2.vidusskolā notiks Karjeras izglītības diena

19. februārī, plkst. 13.00 Valmieras 2. vidusskolā notiks pasākums diena „Izvēlies nākotni" & „Karjeras diena Valmiera - 2010".

Tajā interesentiem no Valmieras pilsētas un apkārtējiem novadiem būs iespēja piedalīties augstskolu piedāvātās nodarbībās un iepazīties ar to piedāvātajām programmām informatīvajos stendos.

Karjeras izglītības dienas pasākumā piedalīsies Latvijas Universitāte, Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmija, Latvijas Jūras akadēmija, Vidzemes Augstskola, Transporta un sakaru institūts, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola.

Valmiera