Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora ēkas pamatos gulda kapsulu

Šodien, 20.oktobrī, Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora topošās ražošanas un biroja ēkas pamatos tika guldīta kapsula, izveidojot simbolisku pamatakmeni. Kapsulā tika ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm, laikraksta „Liesma" 20.oktobra numurs un lata monēta. Klātesošos uzrunāja Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis un būvkompānijas LEC valdes loceklis Didzis Vītols.

 

Inesis Boķis skaidro: „Valmiera ir un būs industriāla pilsēta, un uzņēmējdarbība ir un būs mūsu sabiedrības labklājības stūrakmens. Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora biroja un ražošanas ēka būs reģionālas nozīmes būve - atbalsta un atspēriena platforma jaunām idejām un sasniegumiem, vide, kur tapt uzņēmumiem, kas augs, attīstīsies un dos labklājību visai sabiedrībai.

  

Šī vieta radīs ne vien produktus, kas nesīs Valmieras vārdu pasaulē, bet arī dos darbu valmieriešiem un vidzemniekiem. Esmu pārliecināts, ka jaunā būve godam kalpos savam mērķim - būs augsne jauniem uzņēmējiem, radīs jaunas darba vietas un ražos augstas pievienotās vērtības produkciju gan Vidzemei, gan Latvijai".  

 

Būvkompānijas LEC valdes loceklis Didzis Vītols informē: „Būvkompānija LEC jau līdz šim piedalījusies Valmieras un Vidzemes reģiona attīstībā, būvējot vairākus Valmieras pilsētas iedzīvotājiem nozīmīgus objektus. 

 

 Esam gandarīti, ka reģions turpina attīstīties un veicina ekonomiskās vides uzlabošanos, un ka varam tajā dot arī savu ieguldījumu, īstenojot Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora būvniecību. Ēkas risinājums paredz, ka centrālajā korpusā tiks izbūvēta plaša telpa ražošanas vajadzībām, savukārt malējos korpusos divos stāvos tiks izvietotas biroju telpas".  

 

Ražošanas un biroja telpu būvniecību iepirkuma procedūras rezultātā veic SIA „Latvijas Energoceltnieks". Būvuzraudzību veiks SIA „P.M.G." Projektu izstrādājusi SIA „SCO Centrs". Kopējās projekta izmaksas ir LVL 1 563 336,-. No tām LVL 1 328 835,- ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, LVL 46 900,- ir valsts finansējums, bet Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums - LVL 187 601,-. Objekta būvniecību plānots pabeigt 2010.gadā.

 

Jau ziņots, ka nolūkā sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstību Valmierā, nodrošinot tos ar telpām un infrastruktūras pakalpojumiem, kā arī, lai palielinātu Vidzemes reģiona konkurētspēju, Valmierā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu Valmierā būvēs ražošanas un biroja telpas ēku Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatora (VBII) darbības nodrošināšanai.

 

 Ēka 2950 m2 platībā atradīsies Purva ielā 12. Tajā būs pieejamas arī ražošanas telpas, kas līdz šim inkubatora uzņēmumiem nebija. Tāpat nama platība ļaus apmierināt Valmieras un visa Vidzemes reģiona jauno uzņēmēju pieprasījumu pēc biznesa inkubatora pakalpojumiem.

 

Ražošanas un biroja telpu būvniecība Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatora vajadzībām tiek finansēta, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība" 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".

Valmiera