Valmieras iedzīvotājiem atvieglota iespēja saņemt trūcīgas personas statusu 1

Lai atvieglotu trūcīgas personas statusa saņemšanu sociāli ekonomiskās krīzes un strauja bezdarba pieauguma situācijā, no šī gada 1. aprīļa stājušies spēkā 30.martā apstiprinātie Labklājības ministrijas (LM) jaunā redakcijā izstrādātie Ministru kabineta Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

Turpmāk, izvērtējot pieteikuma iesniedzēja materiālo situāciju, netiks ņemtas vērā cilvēka kredītsaistības. Tāpat paplašināts kustamā un nekustamā īpašuma klāsts, kas netiek vērtēts, nosakot atbilstību trūcīgā statusam.

Noteikts, ka turpmāk pašvaldība neņems vērā dzīvokļa vai mājas iekārtu, apģērbu, sadzīves priekšmetus, bērna piederumus, kā arī lauksaimniecības inventāru - zemkopības rīkus, tehniku, lopus un citu kustamo mantu, uz kuru saskaņā ar tiesību aktiem nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem.

Netiks vērtēts ģimenes (personas) mājoklis un kādam no ģimenes locekļiem piederošs nekustamais īpašums vai tā daļa, kurā dzīvo kāds no ģimenes locekļu pirmās pakāpes radiniekiem, ja vien tiem nepieder vēl kāds cits īpašums. Tāpat neņems vērā arī vienu automobili, ja tas ģimenes īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī vienu velosipēdu katram ģimenes loceklim vai motociklu, motorolleru vai mopēdu, kas ir ģimenes (personas) īpašumā.

„Kārtība paliek nemainīga - lai piešķirtu trūcīgās ģimenes vai personas statusu, vērtēsim visus ģimenes (personas) ienākumus. Trūcīgās ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 90Ls, kas ir 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas" skaidro Valmieras Sociālā dienesta vadītāja Iveta Liepiņa.

Viņa uzsver, ka nestrādājošām personām vispirms tomēr jāreģistrējas Valsts Nodarbinātības aģentūrā un jācenšas izmantot tur piedāvātās iespējas. „Nākot pie mums un rakstot iesniegumu, statuss tiek piešķirts ar tā mēneša pirmo datumu, kurā esam pieņēmuši lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam," informē Iveta Liepiņa.

„Piemēram, ja iedzīvotājs atnāk pie mums aprīļa mēneša 15. Datumā un lēmumu pieņemam līdz mēneša beigām, trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiks piešķirts ar pirmo maiju."

Grozījumos nav paredzēta nepieciešamība izvērtēt iespēju gūt ienākumus no pārējā īpašuma, taču pašvaldībai dots uzdevums noteikt kritērijus attiecībā uz personas īpašumā esošu zemi, mežu un ēkām, kas var ietekmēt trūcīgas personas statusa saņemšanu.

Noteikumu grozījumos precizēti arī iztikas līdzekļu deklarācijā norādāmie ienākumu veidi un tie ienākumi, kuri par tādiem nav uzskatāmi, piemēram, pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti, sociālās garantijas bāreņiem, kā arī naudas līdzekļi, kas gūti no labdarības fondiem.

Jāpiebilst, trūcīgā izziņu turpmāk izsniegs uz sešiem un 12 mēnešiem iepriekšējo trīs un sešu mēnešu vietā. Trūcīgās ģimenes (personas) statusa saņemšanai nevar pieteikties iedzīvotāji, kuriem pieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai vērtspapīri.

Tāpat trūcīgas personas statuss ir liegts personām, kuras noslēgušas uztura līgumu, kas nozīmē, ka viņu apgādībā atrodas kāda cita persona, par kuru viņi saņem kādu labumu, kā arī personas, kas saņem ilgstošu sociālo aprūpi, atrodas rehabilitācijas iestādēs vai arī atrodas ieslodzījumā.

Komentāri 1

kik

Nākot pie mums un rakstot iesniegumu, statuss tiek piešķirts ar tā mēneša pirmo datumu, kurā esam pieņēmuši lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam,"
„Piemēram, ja iedzīvotājs atnāk pie mums aprīļa mēneša 15. Datumā un lēmumu pieņemam līdz mēneša beigām, trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiks piešķirts ar pirmo maiju."

KAUT KĀ NEŠTIMMĒ, vai tad statuss tad nepienākas ar 1. aprīli? Kā visas valsts noteikumus var attiecināt uz Valmieru, jārunā par visu valsti. Un noteikumos gan nav sacīts, ka neņem vērā kredītsaistības, tur ir pateikts - Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt ikmēneša kredītmaksājuma apmēru, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu summu, aprēķinot vidējos ienākumus.

pirms 11 gadiem, 2010.04.08 09:09

Valmiera