Valmieras muzejā notiks grāmatas „Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918 – 1940” prezentācija

2011.gada 6.janvārī pulksten 16.00 Valmieras muzejā notiks Dr.hist. Gundara Ceipes grāmatas „Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918 - 1940" prezentācija.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Neimane stāsta, ka grāmatā autors aplūkojis vēsturiskās atmodas kustības vēsturi 20.gadsimta starpkaru periodā, atklājot tās metamorfozes jaunajā sabiedrībā, latviešu Brāļu draudzes kustības identitātes meklējumus un attiecības ar evaņģēliski luterisko baznīcu. Grāmatā iekļauts arī ilustratīvais materiāls, un tā paredzēta cilvēkiem, kuri interesējas par Latvijas vēsturi, īpaši garīgās un reliģiskās dzīves aspektā.

„Grāmata „Latvijas Brāļu draudzes vēsture 1918 - 1940" palīdz gūt pilnvērtīgāku izpratni par latviešu garīgās atmodas tradīciju, jaunā rakursā parāda virkni redzamāko luterāņu garīdznieku, kā arī atspoguļo reliģiskās dzīves dinamiku Latvijā 20.gadsimta 20.un 30.gados," norāda E. Neimane.

Uz grāmatas prezentāciju Valmieras muzejā aicināts ikviens interesents.

Valmiera