Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā noslēdzas Veselības nedēļa

No 30.novembra līdz 4.decembrim Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā norisinājās Veselības nedēļa „Garīgā veselība".

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna norāda, ka katru dienu aktivitātes un nodarbības bija veltītas konkrētai tematikai - ķermenim, emocijām, intelektam, gribai un dvēselei.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas psiholoģe Ieva Rozīte-Ķikse informējusi, ka Veselības nedēļā visu klašu grupu audzēkņi tika informēti par garīgās veselības jautājumiem, iesaistot arī dažādās praktiskās nodarbībās.

Nodarbības vadīja gan ģimnāzijas atbalsta personāls - sociālā pedagoģe, psiholoģe, bibliotekāre, medmāsa, direktores vietniece metodiskajā darbā, gan Skolēnu domes pārstāvji un lektore, daktere Guna Poikāne. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas audzēkņi Veselības nedēļas ietvaros uzzināja par galvas smadzeņu attīstības saistību ar dzīves veida izvēli, iemācījās veidot savu klasesbiedru dvēseles pasi uzzināja, kas ir īstā un neīstā griba, kā var trenēt gribu, kā arī piedalījās „Papardes zieda" vienaudžu izglītotāju lekcijā un citās nodarbībās. Savukārt 1.decembris, Starptautiskā AIDS diena, bija veltīta HIV/AIDS tematikai.

VPĢ bibliotekāre Sarmīte Rozenbaha pastāstījusi, ka šogad Veselības nedēļā 8.klases un 12.klases audzēkņiem notika kolektīvais grāmatu lasījums.

„Manuprāt, jauniešiem mūsdienās visvairāk nepieciešamas emocijas, jo cilvēks jau nav tikai ķermenis vien. Ar labas literatūras palīdzību iespējams šīs emocijas radīt un atraisīt. Tā ir iespēja domāt, analizēt un vērtēt attiecības, kā arī savu attieksmi pret notiekošo. Šogad radās ideja kopā ar 12.klases audzēkņiem lasīt un analizēt Knuta Hamsuna stāstu „Mīlestības vergi". Klasē lasījām daļu stāsta, literārā darba atrisinājumu mūzikas pavadībā ļaujot izdomāt pašiem jauniešiem. Katrs skolēns rakstīja iespējamo stāsta nobeigumu, ko pēc tam kopīgi analizējām. Savukārt ar 8.klases skolēniem lasījām fragmentus no Vladimira Žeļezņikova stāsta „Putnu biedēklis"," informējusi Sarmīte Rozenbaha.

Ieva Rozīte-Ķikse uzsvērusi, ka cilvēka garīgā veselība ietver spējas spriest, domāt un rīkoties dažādās dzīves situācijās.

„Tā nozīmē arī to, kā mēs spējam uztvert paši sevi un veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Cilvēku shematiski var iedomāties kā piramīdu, kurai pamatā ir ķermenis, uz kā būvētas emocijas, intelekts, griba un dvēsele. Tam visam vajadzētu būt līdzsvarā, jo tad mēs prastu sadzīvot un labi justies gan ar sevi, gan arī ar apkārtējiem.

Skolēniem Veselības nedēļā stāstījām par to, kā atpazīt dažādas pazīmes, kas liecina par veselības problēmām, piemēram, depresiju un trauksmi, kā šādos gadījumos rīkoties un kur vērsties pēc palīdzības," teikusi Ieva Rozīte-Ķikse, Veselības nedēļas organizatoru vārdā sakot paldies gan skolas atbalsta personālam, gan skolas vadībai un Skolēnu domei par atbalstu aktivitāšu organizēšanā un īstenošanā.

L. Tarbuna piebilst, ka Veselības nedēļas aktivitātes Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā jau kļuvušas par tradīciju un norisinājās arī iepriekšējos gados.

Valmiera