Valmieras pašvaldība informēs iedzīvotājus par plūdiem

Ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, lai savlaicīgi pievērstu uzmanību sekām, ko var radīt mājokļa vai tam pieguļošās teritorijas applūšana, Valmieras pilsētas pašvaldība tuvākajā laikā izsūtīs informatīvas vēstules applūstošās teritorijās dzīvojošiem par rīcību un padomiem plūdu gadījumā.

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Inese Kazuša norāda, ka pašvaldība informāciju par potenciāli applūstošajām teritorijām jau publicējusi informatīvajā izdevumā. Arī portālā www.valmiera.lv sadaļā „Pilsēta" lasāma informācija par rīcību plūdu gadījumā, kā arī pieejamas kartes un iespējams sekot līdzi ūdens līmenim Gaujā Valmierā.

„Valmieras pilsētā, pašvaldības uzdevumā veikta izpēte divu pilsētas zonu, Gaujas upes kreisā krasta apbūvētās teritorijas (Gaujas tilts- Cēsu iela- Rūpniecības iela- Zvejnieku iela- bijušais šaursliežu dzelzceļa uzbērums) un Mazās Stacijas ielas vecupes rajona, applūšanas riskam un to aizsardzībai pret applūšanu. Secināts, ka posmā no Cēsu ielas līdz vecajam šaursliežu dzelzceļa uzbērumam Gaujas kreisajā krastā apdraudēti 37 zemes īpašumi, kā arī L.Laicena un Rūpniecības, kā arī Audēju un Fabrikas ielas. Īpaša uzmanība jāpievērš L.Laicena 9., 13., 15.namu, kā arī Rūpniecības ielas 42. nama iedzīvotājiem. Otrajā teritorijā applūšanai apdraudēti 11 zemes īpašumi, kā arī Mazā Stacijas, Tālavas un Kāpu ielas," informē I. Kazuša.

Valmiera