Valmieras pilsētas pašvaldība izvērtē kultūras un sporta projektus

Ceturtdien, 9. aprīlī Valmieras pilsētas pašvaldībā tika izvērtēti iesniegtie pieteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras un sporta projektu īstenošanai.

Konkursā kopumā tika saņemti 25 pieteikumi sporta projektiem, no kuriem pašvaldības līdzfinansējumu saņems 13. Savukārt konkursam par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem tika saņemti 17 pieteikumi, no kuriem atbalsts tiks sniegts 12 projektu īstenošanai.

Šogad Valmieras pilsētas pašvaldība kultūras un sporta projektu līdzfinansēšanas konkursam paredzējusi finansējumu Ls 4000,- apmērā.

Izvērtējot projektu pieteikumus, viens no būtiskākajiem kritērijiem bija ieguvums Valmieras pilsētas iedzīvotājiem, kā arī spēja radīt daudzveidīgāku kultūras un sporta dzīvi Valmierā. Vairākus projektus plānots iekļaut arī šī gada Valmieras pilsētas svētku norisēs.

Kultūras jomā nozīmīgākie projekti paredzēti biedrībai "Vidzemes kultūras un mākslas biedrība Haritas", kura strādā pie projekta „Vasaras vakari teātra spēlēs". Tā mērķis ir piedāvāt valmieriešiem iespēju vasaras mēnešos apmeklēt brīvdabas teātra izrādes.

Biedrība „Radošā studija Pekšņi" saņems līdzfinansējumu projektam „Pilsētas teātris", kura mērķis ir izveidot pirmo Pilsētas teātri Valmierā. Tā būtu iespēja ikvienam Valmieras iedzīvotājam iesaistīties neparastas izrādes tapšanā un kopā ar režisoru, mūziķiem, aktieriem un Valmierā pazīstamiem cilvēkiem izveidot jauniestudējumu gan valmieriešiem, gan pilsētas viesiem.

Sporta jomā lielākais finansējums piešķirts projektiem, kas saistīti ar sportisku aktivitāšu rīkošanu visai ģimenei. Atbalsts tiks sniegts gan frisbija dienu organizēšanai, pludmales volejbola čempionāta posma rīkošanai, pasākumam „Zvaigznes un bobslejs Valmierā", kā arī vairākām citām aktualitātēm.

Kā ziņots iepriekš, līdz 26.martam nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības varēja iesniegt savus pieteikumus Valmieras pilsētas pašvaldības izsludinātajā kultūras un sporta projektu līdzfinansēšanas konkursā.

Projekta pieteicējs varēja būt viens cilvēks vai pieteikties kopā ar partneriem, taču viens no priekšnoteikumiem bija pasākuma norises vieta - Valmieras pilsētas teritorija. Pašvaldības līdzfinansējums tiks piešķirts līdz 50% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas jeb no Ls 100 līdz Ls 500.

Valmiera