Valmieras pilsētas pašvaldība līdzfinansēs kultūras projektus

Ceturtdien, 29.aprīlī Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti lēma par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem, šim nolūkam kopumā atvēlot LVL 2000,-.

Līdzfinansējums tika piešķirts 13 no konkursā iesniegtajiem 17 projektiem. Izvērtējot pieteikumus, viens no būtiskākajiem kritērijiem bija ieguvums Valmieras pilsētas iedzīvotājiem, kā arī spēja radīt daudzveidīgāku kultūras un sporta dzīvi Valmierā. Vairākus projektus plānots iekļaut arī šī gada Valmieras pilsētas svētku norisēs.

Lielākais atbalsts - LVL 350,- tiks piešķirts biedrībai "Vidzemes kultūras un mākslas biedrība Haritas", kura strādā pie projekta „Vasaras vakari teātra spēlēs". Tā mērķis ir piedāvāt valmieriešiem iespēju vasaras mēnešos apmeklēt brīvdabas teātra izrādes.

Tikpat lielu līdzfinansējumu saņems arī biedrība „Radošā studija Pekšņi" projekta „Pilsētas teātris" īstenošanai, kura mērķis ir izveidot pirmo Pilsētas teātri Valmierā. Tā būtu iespēja ikvienam Valmieras iedzīvotājam iesaistīties neparastas izrādes tapšanā un kopā ar režisoru, mūziķiem, aktieriem un Valmierā pazīstamiem cilvēkiem izveidot jauniestudējumu gan valmieriešiem, gan pilsētas viesiem.

LVL 200, - saņems biedrības „Kristīgais Žēlsirdības centrs" rīkotais projekts „Visdārgākā dāvana". Tā mērķis ir iepriecināt un ar dažādām aktivitātēm nodarbināt bērnus un jauniešus, kas apmeklē dienas centru. Tikpat liels līdzfinansējums piešķirts vīru kora organizētajam sadraudzības projektam ar Franciju.

LVL 150,- liels līdzfinansējums piešķirts biedrības „AIESEC" projektam „Globālais ciemats", un biedrības „Valmieras Dore" projektam „Es dziesmiņas daudz zināju", kura mērķis ir popularizēt latviešu tradicionālo kultūru.

Seši kultūras projekti saņēmuši līdzfinansējumu LVL 100,- apmērā: Vidzemes fotogrāfu mēnesis „Laipā", biedrības „Koris Valmierā" projekts „Mūzika gada nogalē", latviešu un citu tautu deju kultūras tradīciju popularizēšanas projekts ar nosaukumu „Ielūdz „Pastalnieki"", pašdarbības kolektīvu koncerts - „Mēs trīs - Jūs trīs", projekta „Pēdas" rīkotās „Putnu un meža dienas", kā arī projekts bērniem ar dzirdes traucējumiem - „Ieklausies pilsētā..".

Valmiera