Valmieras pilsētas pašvaldība turpina atbalstīt bez darba palikušos

Lai atbalstītu bezdarbniekus, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un palikuši bez iztikas līdzekļiem, Valmieras pilsētas pašvaldība no pērnā gada septembra iesaistījusies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" jeb darba praktizēšana ar 100 Ls stipendiju.

Februārī noslēdzās šī projekta pirmais posms- seši mēneši. Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības nodaļas vides speciāliste Iveta Ence informēja, ka pusgada periodā Valmieras pilsētas pašvaldība izveidojusi 225 darba praktizēšanas vietas. Pilnu posmu, sešus mēnešu, darba praktizēšanu veikušas 29 personas.

Martā aizsācies projekta otrais posms, un turpmākajos sešos mēnešos pašvaldība darba iemaņas apgūt nodrošinās 223 personas, no tiem lielākā daļa turpinās darbību no iepriekšējā perioda. Martā programmā no jauna iesaistīti 27 bezdarbnieki.

Stipendiāti strādā speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte", Valmieras 2.vidusskolā, Valmieras Novadpētniecības muzejā, Invalīdu biedrībā, Kristīgā Žēlsirdības fondā, kā arī veic pilsētas pašvaldības uzticētos pienākumus pilsētas sakopšanā.

Atgādināsim, ka bezdarbnieki, kas tiek iesaistīti pasākumā, par pilna laika darba praksi sabiedriskā labuma darbos (40 stundas nedēļā) ik mēnesi saņem stipendiju 100 latu apmērā. Bezdarbnieka statuss tiek saglabāts, bet nodokļu maksājumi, kā arī sociālās apdrošināšanas iemaksas no stipendijas summas netiek veiktas.

Bezdarbnieka kopējais dalības ilgums pasākumā nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus gada laikā, taču gada laikā bezdarbnieks var rindas kārtībā piedalīties pasākumā arī atkārtoti. Darba prakses vietām jābūt izveidotām pašvaldību teritorijās. Darba praktizēšanai nedrīkst būt komerciāli nolūki, tai jāsniedz labums sabiedrībai.

Valmiera