Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti iepazīstas ar „VTU Valmiera” darbību

Lai iepazītos ar uzņēmuma darbību, kā arī pasākumiem sabiedriskā transporta maršrutu optimizācijai pilsētā, ceturtdien, 3.decembrī Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti tikās ar SIA „VTU Valmiera" valdi.

„Deputāti uzklausīja informāciju par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, materiāli tehnisko bāzi, kā arī finanšu rādītājiem. Valmieras pilsētas pašvaldība kopš 2009.gada oktobra ir lielākais SIA „VTU Valmiera" dalībnieks- atbilstoši iedzīvotāju skaita īpatsvaram tai pieder 47,33%.

Ņemot vērā, ka no šā gada 1.jūlija no valsts budžeta vairs netiek kompensēti zaudējumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes pārvadājumos - tie pilnībā jākompensē pašvaldībām, aktuālākā sarunas tēma bija maršrutu pārskatīšana un optimizācija Valmieras pilsētā," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

Viņa norāda, ka sabiedriskā transporta maršrutu pārskatīšana un uzlabošana sākta oktobrī, taču pagaidām nav devusi cerēto finansiālo ieguvumu. Tāpēc turpinās pasažieru plūsmas izvērtēšana, kā arī aptaujāti lielākie uzņēmumi un iestādes pilsētā par veicamajām izmaiņām un uzlabojumiem autobusu kustībā pilsētā.

Ņemot vērā iegūtos datus, kā arī ekonomisko situāciju valstī un Valmieras pilsētā, nākamgad uzņēmums plāno ieviest vairākas ievērojamas pārmaiņas - tiks mainīti gan sabiedriskā transporta kustības maršruti, gan to kursēšanas intensitāte. Prioritāte būs nodrošināt pilsētnieku nokļūšanu uz darba vietu un mājup, veselības aprūpes iestādēm, kā arī izglītojamiem - nokļūšanu uz mācību iestādēm.

I. Kazuša piebilst, ka nolūkā iepazīties ar veselības aprūpes sistēmu, kā arī īstenotajiem projektiem, Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti arī apmeklējuši SIA „Vidzemes Slimnīca".

Valmiera