Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā stājušies spēkā braukšanas atvieglojumi

No 7.novembra spēkā stājušies Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā.

 

„Tie nosaka, ka tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir pirmsskolas vecuma bērniem. Tiesības braukt bez maksas, saņemot 20 braukšanas talonus, pilsētas sabiedriskajā transportā, izņemot visa veida taksometrus, ir arī Valmierā pēdējos divpadsmit mēnešus dzīves vietu deklarējušiem pensionāriem, kuri sasnieguši 80 gadu vecumu.

 

Braukšanas talonus ir tiesīgas saņemt trūcīgo ģimeņu vecāki, kuru ģimenēs ir četri vai vairāk nepilngadīgi bērni, taču tikai periodā, uz kuru Valmieras Sociālais dienests izsniedzis trūcīgas ģimenes/personas statusu apliecinošu izziņu. Braukšanas talonus var saņemt Valmieras Sociālajā dienestā Valmierā Lāčplēša ielā 2, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

 Jāpiebilst, ka, izmantojot izsniegtos talonus sabiedriskajā transportā, jāuzrāda attiecīgi pensionāra apliecība vai trūcības ģimenes/personas statusu apliecinoša izziņa vai Sociālā dienesta apstiprināta tās kopija, informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

 

Viņa norāda, ka saistošie noteikumi arī nosaka, ka tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir Valmieras pilsētā pēdējos divpadsmit mēnešus dzīves vietu deklarējušiem vispārizglītojošo skolu klātienes skolēniem no 1. līdz 12.klasei mācību gada laikā no septembra līdz maijam ar 30% atlaidi no mēneša braukšanas biļetes cenas un nestrādājošiem pensionāriem ar 15% atlaidi no mēneša braukšanas biļetes cenas.

 

Mēnešbiļetes var iegādāties Valmieras autoostā Valmierā Stacijas ielā 1, no iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam, uzrādot attiecīgi skolēna vai pensionāra apliecību. Izmantojot mēnešbiļetes, jāuzrāda attiecīgi pensionāra vai skolēna apliecība.

 

„Ierobežoto finanšu resursu dēļ turpmāk svētku dienās pensionāriem netiks nodrošināta iespēja izmantot pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas," piebilst I. Kazuša.

Valmiera