Valmieras reģionā notiks īpašas apmācības

Biedrība „Patvērums „Drošā māja"", kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, uzsākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (EIF) projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem" īstenošanu.

Tā mērķis uzlabot to speciālistu kompetenci, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, izveidot un aprobēt formālās un neformālās izglītības apmācību modeli pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālajiem darbiniekiem, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekta realizācija notiks no 2011. gada marta līdz 2011. gada jūnijam. Budžets ir Ls 29 980,63.

„Paredzēts, ka projekta ietvaros sociālie darbinieki no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām tiks apmācīti integrācijas un starpkultūru komunikācijas jautājumos, organizēti kursi „Pēcapmācību konsultatīvais atbalsts kompetences uzlabošanai", kā arī tiks izgatavoti četri vizuālie mācību materiāli (īsfilmas) ar labas prakses piemēriem," norāda Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos Rasa Saliņa.

Bezmaksas seminārs Valmieras reģionā notiks no 10. līdz 12.maijam. Semināra norises vieta - viesu nams „Jaundzērvītes". Pieteikšanās līdz 2. maijam.

R. Saliņa informē, ka uz plānotajiem semināriem laipni tiek aicināti pieteikties pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālie darbinieki. Kontakti: projekta koordinatore Gita Miruškina, tālr. 26474886, 26588599, e-pasts [email protected] vai projekta vadītāja Gunta Vīksne, tālr. 29180450, e-pasts [email protected].

„Apmācības plānojam īstenot divos līmeņos. Pirmajā kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar imigrācijas un imigrantu integrācijas jautājumiem gan starptautiskā, gan Eiropas Savienības, gan Latvijas politikas un tiesiskā regulējuma kontekstā kopumā, jo tas ir būtisks faktors, kuru veido Latvijas speciālistu un pakalpojumu sniedzēju ikdienas prakse. Tāpat tiks stāstīts arī par kultūras atšķirībām, dažādības vadību un sociālo darbu ar dažādu kultūru pārstāvjiem. Pirmā līmeņa apmācības kursā būtiski atspoguļot un nošķirt Latvijas esošo situāciju un problemātiku imigrantu integrācijas jomā no vēlamās, tādējādi ļaujot kursu apmeklētājiem ieraudzīt, kas Latvijas situācijā ir darāms, un ko katrs no kursu apmeklētājiem var darīt, lai uzlabotu situāciju imigrantu integrācijas jomā," stāsta projekta koordinatore Gita Miruškina.

Viņa norāda, ka otrajā apmācības līmenī notiks neformāla darbinieku apmācība ar mērķi sniegt viņiem praktiskas zināšanas un konsultatīvu atbalstu darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

„Praktiskās nodarbības balstīsies uz biedrības „Patvērums „Drošā māja"" līdzšinējo pieredzi darbā gan ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem (kas arī ir trešo valstu valstspiederīgie), gan fonda mērķa grupas pārstāvjiem - trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri Latvijā uzturas legāli ne ilgāk kā 5 līdz 10 gadus. Šajā apmācību līmenī kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem labās prakses piemēriem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo integrāciju. Apmācību programmu veidos un vadīs, projekta „Tikšanās telpa" ārvalstu un Latvijas pieredzi ieguvuši starpprofesionāļi," norāda G. Miruškina.

Valmiera