„Valmieras Ūdens” piedāvā sniega tīrīšanas pakalpojumu

SIA „Valmieras Ūdens" šajās dienās piedāvā uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām pieguļošo teritoriju attīrīšanu no sniega. Uzņēmuma rīcībā ir vairākas tehnikas vienības, kas nodrošina laukumu, piebraucamo teritoriju u.tml, zonu attīrīšanu no sniega kārtas.

Valmiera