Valmieras uzņēmēji iepazīstas ar pašvaldības kapitālsabiedrību darbu

Vakar, 10.novembrī kārtējā sanāksmē pulcējās Valmieras Uzņēmēju konsultatīvā padome.

„Par aktualitātēm Valmieras pilsētas pašvaldībā klātesošos informēja pašvaldības izpilddirektors Jāni Baiks. Viņš pastāstīja, ka pēdējo mēnešu laikā nepildās pašvaldības budžets un iedzīvotāju ienākuma nodoklis gada beigās varētu iztrūkt par trīs vai četriem procentiem, kas ir 200 000 līdz 300 000 latu.

 

Pašvaldība uzsākusi darbu pie nākamā gada budžeta, kas tiek plānots par 18% mazāks nekā 2009.gadā. Pilsētā turpinās vairāki Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēti projekti, piemēram, Rīgas ielas, kā arī Matīšu šosejas un Purva ielas rekonstrukcija un Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora būvniecība," informēja Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

 

Viņa norāda, ka sēdes laikā Uzņēmēju konsultatīvā padomes dalībnieki uzklausīja pašvaldības 100% kapitālsabiedrību SIA "Valmieras Siltums", SIA "Valmieras Ūdens", SIA "Valmieras Namsaimnieks" un SIA "Valmieras Komunālā saimniecība" valžu priekšsēdētājus par uzņēmumu darbību.

 

SIA "Valmieras Siltums" vadītājs Pēteris Streļčs klātesošajiem skaidrojis, ka pašlaik uzņēmumā bez valdes strādā 40 darbinieki. Lai optimizētu darbību un rastu iespēju samazināt siltumenerģijas piegādes tarifu Valmierā, uzņēmumā šajā gadā jau vairākkārt veikta izdevumu un atalgojuma samazināšana.

 

Bez siltumenerģijas piegādes un sadales uzņēmums veic arī 37 daudzdzīvokļu ēku, kā arī 29 citu namu un 23 Valmieras pilsētas izglītības iestāžu iekšējo tīklu tehnisko apkalpošanu un remontus. SIA sniedz arī tādus maksas pakalpojumus kā jaunu apkures sistēmu būvniecība, metināšanas un virpošanas darbi u.c. Jāpiebilst, ka SIA „Valmieras Siltums" siltumenerģijas piegādes gala tarifs ir viens no zemākajiem Latvijā.

 

SIA "Valmieras Komunālā saimniecība" valdes priekšsēdētājs Helmūts Briežkalns informējis, ka, ņemot vērā situāciju valstī un Valmierā, uzņēmuma rādītāji vairākos posteņos, to vidū arī atalgojuma, liecina par atgriešanos 2006.gada līmenī. Tā kā uzņēmuma pakalpojumiem ir izteikts sezonālo darbu raksturs, kas ietekmē arī ieņēmumus un izmaksas, tiek strādāts pie tā, lai darbi sezonāli sadalītos vienādi.

 

Savukārt SIA "Valmieras Namsaimnieks" valdes priekšsēdētājs Valdis Jēgers norādījis, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstam iesniegti 15 daudzdzīvokļu māju siltināšanas projekti, no kuriem pieci ir apstiprināti, divi noraidīti, taču iesniegti atkārtoti. Viena projekta īstenošana jau uzsākta- tiek siltināta viena no deviņstāvu mājām Gaujas ielā.

 

„Valmieras Namsaimnieks" iecerējis turpināt aktīvu sadarbību ar māju padomēm, kā arī uzlabot namos veicamo remontdarbu plānošanu. Uzņēmuma vadītājs arī informēja klātesošos par jauniem pakalpojumiem, ko SIA iecerējusi piedāvāt tuvākajā laikā.

 

I. Kazuša atklāj, ka SIA "Valmieras Ūdens" valdes priekšsēdētājs Ivars Ķiksis klātesošos informējis par uzņēmumā īstenoto ūdenssaimniecības attīstības projektu, kura ietvaros ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu izdevies izbūvēt jaunus komunikāciju tīklus, rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī uzbūvēt dzeramā ūdens sagatavošanas staciju.

 

 Ivars Ķiksis arī informēja par iecerētajiem darbiem ūdenssaimniecības projekta otrajā kārtā. SIA valdes priekšsēdētājs arī pastāstīja, ka, ņemot vērā ekonomisko situāciju, izstrādāts rīcības plāns, kas paredz konkrētas darbības SIA darbības uzlabošanai. Tāpat notiek uzņēmuma attīstības plāna aktualizēšana.

 

Jau ziņots, ka Uzņēmēju konsultatīvā padome atkārtoti par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Matisonu, bet par padomes priekšsēdētāja vietnieku Jurģi Ābeli.

 

„Nākamā Valmieras Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 8.decembrī, kad plānots runāt par tūrismu Valmierā," norāda I. Kazuša.

Valmiera