Valmieras Uzņēmēju konsultatīvā padome pārrunās tūrisma perspektīvas pilsētā

Vakar, 8.decembrī 50.sanāksmē pulcējās Valmieras Uzņēmēju konsultatīvā padome.

Valmieras Tūrisma informācijas centra vadītāja Ilze Liepa klātesošajos informējusi par tūrismu Valmierā. Aptaujājot tūrisma nozares uzņēmējus, TIC vadītāja secinājusi, ka naktsmītnēs (viesnīcās, viesu mājās un jauniešu mītnēs) tūristu skaits šogad sarucis 30-50% apmērā. Ievērojami mazāk norisinājušies semināri un konferences ievērojami mazāk.

Arī aktīvajā tūrismā samazinājies klientu skaits, taču uzņēmēji samazinājuši arī pakalpojumu cenas. Par aptuveni 12% šogad samazinājies arī Valmieras Tūrisma informācijas centrā apkalpoto klientu skaits. Taču pieaudzis to interesentu skaits, kas informāciju par Valmieru meklē internetā - pēdējo 12 mēnešu laikā portāla www.valmiera.lv tūrisma sadaļu lasījuši 90730 lietotāji.

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša norāda, ka lai popularizētu atpūtas un tūrisma iespējas Valmierā un tās apkārtnē, Valmieras Tūrisma informācijas centrs šajā gadā izdevis vairākus drukātos izdevumus, tapusi arī tūrisma avīze, izstrādāti tūrisma un atpūtas maršruti skolēniem.

„Katru mēnesi tiek izdota brošūra par pasākumiem „Drīzumā Valmierā", kā arī ik nedēļu top pasākumu apskats „Valmiera - Tava brīvdienu pilsēta". Šajā gadā Valmierā organizēta reģiona mediju tūrisma diena, kā arī informācijas diena tūroperatoriem, tūrisma piedāvājums popularizēts tūrisma gadatirgos Igaunijā, Lietuvā, kā arī ikgadējā izstādē „Balttour Rīga 2009"," skaidro I. Kazuša.

Ilze Liepa atzinusi, ka nākamgad lielāka uzmanība tiks pievērsta tūrisma piedāvājuma popularizēšanai interneta vidē. Plānots aktualizēt drukātos informatīvos materiālus. Tāpat Valmieras Tūrisma informācijas centrs plāno iesaistīties Vidzemes Tūrisma asociācijas projektos un Tūrisma attīstības valsts aģentūras aktivitātēs.

Ar Uzņēmēju Konsultatīvās padomes dalībniekiem otrdien, 8.decembrī tikās arī AS „Swedbank" valdes priekšsēdētājs Latvijā Māris Mančinskis. Viņš informējis par bankas politiku Latvijā, ekonomiskās situācijas ietekmi uz to, kā arī pārrunāja bankas iespējamo atbalstu uzņēmējdarbībai.

Savukārt par aktualitātēm Valmieras pilsētas pašvaldībā uzņēmējus informējis Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis. Pilsētas mērs paziņojis, ka uzsākts darbs pie 2010.gada pašvaldības budžeta sagatavošanas. To plānots apstiprināt februārī. I. Boķis arī informējis, ka parakstīts līgums ar Vides ministriju par desmit izglītības iestāžu siltināšanu nākamgad.

Valmiera