Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Sandra Krauze – grāmatas „Jauno matemātiķu konkurss” līdzautore

Valmieras Valsts ģimnāzijas matemātikas un dabaszinību skolotāja Sandra Krauze ir viena no nesen izdotās grāmatas „Jauno matemātiķu konkurss" autorēm.

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna skaidro, ka grāmatu sastādījušas Dace Bonka, Sandra Krauze un Mārīte Seile, veidojot un apkopojot „Jauno matemātiķu konkursa" uzdevumus no 1993.-2000.gadam.

Skolotāja Sandra Krauze pastāstījusi, ka izdotā grāmata ir labs palīglīdzeklis pedagogiem, lai skolēnus sagatavotu „Jauno matemātiķu konkursam", kā arī pilnveidotu viņu prasmes un zināšanas matemātikā. Grāmatā iekļauts īss mācību metožu apraksts un pa jomām klasificēti matemātikas uzdevumi.

"Grāmatas „Jauno matemātiķu konkurss" izdošanu atbalstīja A. Liepas Neklātienes matemātikas skola, kas ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai," informē L. Tabuna.

Viņa piebilst, ka „Jauno matemātiķu konkurss" tiek organizēts kopš 1993.gada. Tas paredzēts jaunāko klašu skolēniem (līdz 7.klasei ieskaitot). Sākumā šis konkurss notika tikai Preiļu rajonā, pēc tam konkursam pievienojās arī Krāslavas, Daugavpils, Ludzas un Balvu rajoni.

Taču, pateicoties uzdevumu izplatīšanai elektroniskā veidā, tagad konkursa risinātāji ir ne tikai no Latgales, bet arī no citiem Latvijas novadiem.

Valmiera