Valmierieši turpina iesniegt projektus daudzdzīvokļu māju siltināšanai

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša informā, ka būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra (BEMVA) sestajā projektu atlases kārtā saņēmusi 11 pieteikumus daudzdzīvokļu māju siltināšanai. Septiņi no tiem - par māju energoefektivitātes paaugstināšanu Valmierā.

 

„Kopumā BEMVA sešu kārtu ietvaros saņēmusi 89 projektu iesniegumus. Visvairāk projektu iesniegumus ir saņēmusi no Vidzemes reģiona (34), Rīgas reģiona (25) un Kurzemes reģiona (17) un no Zemgales reģiona tika saņemts 7 projektu iesniegumi un no Latgales - seši.

 

Visvairāk projektu pieteikumi ir saņemti no Valmieras (30), Ventspils (9) un Rīgas (11) un Liepājas (6). Kopumā projektu pieteikumi ir saņemti no 24 apdzīvotām vietām," norāda I. Kazuša.

 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 56 projektu pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kas tika iesniegti pirmajās četrās atlases kārtās.

 

I. Kazuša norāda, ka ar ERAF atbalstu Valmierā uzsākta daudzdzīvokļu mājas Gaujas ielā 13 renovācija, ko uzticēts veikt uzņēmumam „SCO Centrs". Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Gaujas ielā 13, Valmierā tika nodota ekspluatācijā 1980.gadā.

 

Tajā ir 36 dzīvokļi ar kopējo lietderīgo platību - 2239 m2, bet apkurināmo platību - 1914,6 m2. Projekta ietvaros tiks siltinātas ēkas gala un fasādes sienas, pagraba pārsegums, bēniņi, kāpņu telpas āra siena, mainīti logi dzīvokļos un kāpņu telpās, kā arī atjaunota apkures sistēma un veikta cauruļvadu izolācijas atjaunošana pagrabā un bēniņos.

 

Tiks atjaunota karstā ūdens apgādes sistēma, iztīrīta ventilācijas šahta un veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts u.c. darbi.

 

„ERAF līdzfinansētās aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" mērķis ir mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

 

Aktivitātes ietvaros tiks segti līdz 50% no kopējām attiecināmajām mājas siltināšanai veiktajām izmaksām. Kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 16 634 764,16 latu. Vienas mājas siltināšanai maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms ir līdz 100 000 latiem," skaidro I. Kazuša.

Valmiera