Valmieriešiem - kvalitatīvāks dzeramais ūdens

SIA „Valmieras Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Kazuša informē, ka no šīs nedēļas darbu sākusi Valmieras dzeramā ūdens sagatavošanas jeb atdzelžošanas stacija, līdz ar to valmierieši mājokļos pakāpeniski sāk saņemt kvalitatīvāku dzeramo ūdeni no centralizētās sistēmas.

 

SIA „Valmieras Ūdens" valdes priekšsēdētājs Ivars Ķiksis norādījis, ka pirmie atdzelžoto dzeramo ūdeni saņem to namu iedzīvotāji, kas dzīvo tuvāk dzeramā ūdens sagatavošanas stacijai. Savukārt, lai visi Valmieras iedzīvotāji ātrāk saņemtu atdzelžoto ūdeni, uzņēmums plāno veikt maģistrālo ūdensvadu ātro skalošanu, par ko valmierieši tiks informēti iepriekš. Skalošanas laikā tīkli tiks attīrīti no nogulsnēm un duļķēm, lai vēl vairāk uzlabotu saņemtā dzeramā ūdens kvalitāti.

 

„Dzeramā ūdens sagatavošanas jeb atdzelžošanas procesā ūdens no artēziskajām akām nokļūst speciālos filtros, kur tiek atdalīts dzelzs un cietība. Tālāk ūdens nonāk rezervuāros, no kurienes uzsāk ceļu pie lietotāja. Pašlaik centralizētajā sistēmā diennaktī tiek patērēts aptuveni 4000 m3 ūdens, taču uzstādītās iekārtas spēj sagatavot 9000 m3," informē I. Kazuša.

 

Atdzelžošanas stacijas darbību elektrības pārrāvuma gadījumā nodrošinās pārvietojamais ģenerators. Vēl viens mazāks ģenerators nepieciešamības gadījumā nodrošinās ūdens piegādi no artēziskajām akām un rezervuāriem.

 

I.Kazuša norāda, ka atdzelžošanas stacijā ierīkota ekspreslaboratorija, kur iespējams veikt testus dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu darbības kontrolei. Izveidota un iekārtota vadības telpa, kā arī remonta telpa un sanitāru normu izpildei nepieciešamās telpas. Tāpat ir automātikas telpa, kurā atrodas iekārtu darbībai nepieciešamās iekārtas.

 

Viņaskaidro, ka dzeramā ūdens sagatavošanas jeb atdzelžošanas stacijas iekārtas strādā automātiskā režīmā, tās darbību iespējams vadīt attālināti gan no attīrīšanas iekārtām, gan uzņēmuma administratīvās ēkas Rūpniecības ielā 50.

 

„Jāpiebilst, ka projekta ietvaros šajās nedēļās vēl turpinās to artēzisko aku rekonstrukcija, kas pilsētu nodrošināja ar dzeramo ūdeni atdzelžošanas stacijas būvniecības laikā. Visas ūdens ieguves vietas, kā arī dzeramā ūdens sagatavošanas stacija un dzeramā ūdens rezervuāri aprīkoti ar apsardzes sistēmu," norāda I. Kazuša.

 

Līdztekus objekta sagatavošanai nodošanai ekspluatācijā notiek darbinieku apmācība darbam jaunajām iekārtām, turpinās to uzraudzība un testēšana. SIA „Valmieras Ūdens" valdes priekšsēdētājs Ivars Ķiksis uzsvēris, ka arī pēc visu darbu pabeigšanas atdzelžošanas stacijā vēl vairākus mēnešus uzturēsies būvniecības darbu veicēji, lai turpinātu uzmanīt iekārtu darbību.

 

„Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība ir pēdējā aktivitāte Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimnicības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" ietvaros. Tās būvniecība norisinās kopš 2007.gada decembra.

 

Savukārt 2008.gada novembrī ēkas pamatos guldīta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Saskaņā ar LR Vides ministrijas veikto iepirkumu procedūru darbus EUR 4 258 560,20 apmērā veic līgumsabiedrība „WATER- PRESCO- EKO"," informē I. Kazuša.

Valmiera