Valmieriešiem palīdzēs norēķināties par saņemto elektroenerģiju

17.novembrī parakstīts līgums starp Latvijas Pašvaldību savienību un AS „Latvenergo" par sociālās palīdzības programmas realizāciju - trūcīgo norēķiniem par saņemto elektroenerģiju. Tas dos iespēju sniegt atbalstu valmieriešiem par saņemto elektroenerģiju.

„Atbalsts elektrības maksājumiem tiks sniegts divām iedzīvotāju grupām - trūcīgajām mājsaimniecībām - garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām un trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām. Katra mājsaimniecība neatkarīgi no tā, cik trūcīgo personu tajā dzīvo, varēs saņemt vienu 500 kWh norēķinu karti, kuras vērtība ir 37,15 lati," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

Viņa norāda, ka līdz 30.novembrim Latvijas Pašvaldību savienība apkopos informāciju no pašvaldībām par atbalsta saņēmēju skaitu un slēgs līgumus ar pašvaldībām. Pašvaldības reģistrētos datus par karšu saņēmējiem nosūtīs AS „Latvenergo", kas tos apstrādās, attiecinot maksājumus uz katru konkrēto klientu.

Jau pirms Ziemassvētkiem pirmās trūcīgās mājsaimniecības varēs saņemt dāvanu kartes savu pašvaldību sociālajos dienestos. Kopumā atbalsts plānots 100 000 Latvijas mājsaimniecībām.

I.Kazuša piebilst, ka Valmieras Sociālā dienestā apzināts, ka uz atbalstu varēs pretendēt 168 mājsaimniecības, kas ir garantētā minimālā ienākuma pabalstu saņēmējas, 167 trūcīgas ģimenes ar bērniem.

Taču pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Iveta Liepiņa prognozējusi, ka, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspējas samazināšanos, kopumā atbalsta saņemšanai varētu pretendēt pat 500 mājsaimniecības.

Valmiera