Laikraksts "Ziemeļlatvija"


INFORMĀCIJU PAR REKLĀMAS IESPĒJĀM PORTĀLĀ
MEKLĒ ŠEIT!

LAIKRAKSTA "ZIEMEĻLATVIJA" REDAKCIJA

Valkas birojs: Rīgas iela 25, Valka, LV-4701

20170330-1222-screenshot-5.jpg

Tālrunis: 64 781 276
Fakss: 64 781 277
E-pasts [email protected]


Smiltenes birojs: Kalna iela 8, Smiltene, LV-4729

20170330-1225-untitled.jpg

Sākot ar 15. martu laikraksta “Ziemeļlatvija” Smiltenes birojs

klātienē apmeklētājus pieņems

trešdienās no pulksten 9 līdz 13.

Laikrakstu “Ziemeļlatvija” iespējams abonēt elektroniski vai “Latvijas Pastā”

Jautājumos par abonēšanu zvanīt uz tālr. 64781276 vai 67063225.

Līdzjūtības, sēru paziņojumus, pateicības, apsveikumus, kā arī sludinājumus un reklāmas lūgums iesniegt elektroniski – [email protected]

Jautājumu gadījumā zvanīt uz tālr. 29752579


REDAKCIJAS DARBINIEKI

20210309-1035-i-portrets-300.jpg
Ingūna Johansone,
Galvenā redaktore
T. 647 07 047
Mob.t. 28 381 605

[email protected]


20210309-1036-oskars-173.jpg
Oskars Morozovs, Portāla redaktors
Mob.t. 26 643 921
[email protected]

ŽURNĀLISTI 

Smiltenes birojā
T. 647 07 028
20180405-1602-screenshot-3.png
Sandra Pētersone
Mob.t. 26 347 077
[email protected]

20180405-1554-screenshot-2.png
Santa Sinka
Mob.t. 28 311 068
[email protected]

Valkas birojā
T. 647 07 048
20180405-1559-screenshot-3.png
Inga Karpova
Mob.t. 29 119 375
[email protected]
 

TEHNISKIE DARBINIEKI
T. 647 81 294
Mob.t. 29 119 375

Vineta Putniņa Korektore
[email protected]

Olita Užane
Datormaketētāja
[email protected]

Anita Kopštāle Biroja administratore Valkā
T. 647 81 276
[email protected]
 
REKLĀMAS NODAĻA

Līga Orleana Reklāmas projektu vadītāja 
T. 647 81 276
Mob.t. 29 166 469

[email protected]


20160225-1321-ezgif-com-gif-maker.gif