Pārskats par Smiltenes Pašvaldības policijas reģistrēto informāciju 2016.gada augustā

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada augusta mēnesī kopā sastādījusi 13 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 6 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 7 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.


    Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:


- 171.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā - 5;

- 14923.panta otrā daļa – par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu - 1;


     Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:


- 21.1.punkts - atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu - 2;

- 25.1.punkts – publisko vietu piegružošana ar atkritumiem (izsmēķiem, pudelēm u.tml.) - 2;

- 27.1.punkts - sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm - 3;


! Sakarā ar jaunā mācību gada sākumu Pašvaldības policija aicina vecākus pārrunāt ar saviem bērniem jautājumus par kārtību un drošību atrodoties publiskā vidē (skolā), kā arī atrodoties uz ielas (ceļu satiksmes noteikumu prasības velosipēdistiem un gājējiem).


Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni: 

28 65 99 33   vai   110

Mums IR svarīga Jūsu drošība!


Kriminālziņas