Apkopota Smiltenes novada Pašvaldības policijas statistika par pirmajiem 3 mēnešiem

Ir apkopota Smiltenes novada Pašvaldības policijā (SNPP) reģistrētā informācija par notikumiem un pārkāpumiem novada administratīvajā teritorijā.

Pirmajos 3 mēnešos Pašvaldības policija ir saņēmusi un reģistrējusi 270 pārkāpumos, 92 gadījumos sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli. Visvairāk saņemtā informācija šajos mēnešos ir bijusi par ģimenes konfliktiem, klaiņojošiem dzīvniekiem, alkohola reibumā esošām personām, miera traucēšana un trokšņošana. Sīkāk par konstatētiem pārkāpumiem skatīt zemāk esošajā tabulā.

SNPP saņemtā un reģistrētā informācija

                               (no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.martam)

PĀRKĀPUMA VEIDS

No iedz.

Patrulējot

No VP

KOPĀ

Visa reģistrētā informācija

140

108

22

270

Alkohola reibumā esošas personas

17

27

5

49

Nepilngadīgo pārkāpumi

3

2

5

Ģimenes konflikti

24

1

5

30

Aizdomīgas personas

3

1

4

Klaiņojoši dzīvnieki

20

7

2

29

Ugunskuru nelik.kurināšana

2

1

1

4

Miera traucēšana, trokšņošana

16

4

20

Vides piesārņošana

3

4

7

Dabisko vajadz.nokārtošana publ.vietās

9

2

11

Zādzības

3

2

5

Atrasti dokumenti, priekšmeti

1

1

Huligāniski konflikti

12

3

15

Ceļu satiksmes pārkāpēji

9

29

38

Palīdzība NMP dienestam

5

5

Pazudušas personas

1

1

Sab.kārtības nodrošināšana pasākumos

6

6

Citi pārkāpumi

15

22

3

40

Kriminālziņas