Droša vasara- Tava vasara!

Lai izglītotu un atgādinātu par drošību vasaras brīvdienās, Valsts policija no 16. aprīļa izglītības iestādēs organizē pasākumus „ Droša vasara- Tava vasara". To norises laikā bērniem tiek atgādināti noteikumi, kas jāievēro, atpūšoties pie ūdenstilpnēm, spēlējoties māju pagalmos un rotaļlaukumos.

Tāpat bērniem un jauniešiem tiek atgādinātas ceļu satiksmes noteikumu prasības, piedaloties satiksmē kā velosipēdistam, gājējam vai automašīnas pasažierim un pārrunāti citi aktuāli ar drošību saistīti jautājumi.

Lai vienotos par tikšanās laiku ar audzēkņiem, aicinājums izglītības iestāžu darbiniekiem vērsties personīgi vai zvanīt vietējā iecirkņa Nepilngadīgo lietu dienesta inspektoriem un kopīgi vienoties par tikšanās vietu un izvēlēties konkrēti Jūsu iestādes audzēkņus interesējošo pasākuma tēmu.

Jāatceras, ka lielākās rūpes par bērnu drošību, veselību un lietderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām vasaras brīvdienās uzņemas vecāki, kas pirmkārt ir atbildīgi par bērna uzvedību un izdarītajiem pārkāpumiem. Tāpēc policijas darbinieki piedāvā organizēt ne tikai izglītojošas nodarbības izglītības iestāžu audzēkņiem, inspektori pēc Jūsu uzaicinājuma piedalīsies arī izglītības iestāžu organizētajās vecāku sapulcēs.

Policija uz sadarbību aicina arī vasaras nometņu organizētājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, lai rīkotu kopīgas aktivitātes, kuru mērķis ir darīt visu iespējamo, lai bērnu vasaru padarītu drošāku, interesantāku un kopīgi meklētu risinājumus, kā pasargāt bērnus no nelaimēm, kuru cēlonis bieži vien ir ne tikai nezināšana, neuzmanība un vieglprātība, bet pārāk daudz brīvā laika, ar kuru bērns vienkārši nezina, ko iesākt.

Saulainu vasaru!

Kriminālziņas