Izstrādāts notiesātajam nekonfiscējamās mantas saraksts

10.jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" grozījumu projektu, kura mērķis ir definēt mantu, kas notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nav konfiscējama.

Tieslietu ministrijā izveidotā pastāvīgā Krimināllikuma darba grupa izstrādājusi sarakstu ar mantu, kas notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nav konfiscējama. Saraksts ir veidots kā likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" pielikums.

Pielikums paredz, ka notiesātajam un viņa apgādībā esošajām personām nav konfiscējams ikdienā valkājamais nepieciešamais apģērbs, apavi un veļa, gultas piederumi, gultas drēbes un dvieļi, virtuves un galda piederumi, kuri nepieciešami ikdienas lietošanai, mēbeles - pa vienai gultai un krēslam katrai personai, kā arī viens galds un viens skapis uz ģimeni, un visi bērnu piederumi, kas nepieciešami notiesātajam, viņa ģimenei un personām, kuras atrodas viņa apgādībā.

Tāpat nav konfiscējami pārtikas produkti, kas nepieciešami notiesātā un viņa ģimenes iztikai, nauda minimālās mēneša darba algas apmērā uz notiesāto un katru viņa ģimenes locekli, ja ģimenes loceklis ir notiesātā apgādībā un tam nav citu ienākumu, kā arī kurināmais, kas nepieciešams ģimenei ēdiena gatavošanai un dzīvojamās telpas apsildīšanai.

Paredzēts, ka nevarēs konfiscēt arī tehniku un darbarīkus, kas nepieciešami notiesātajam saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības turpināšanai, izņemot gadījumus, kad persona atzīta par maksātnespējīgu vai personai ar nolēmumu krimināllietā atņemtas tiesības uz zināmu nodarbošanos.

Savukārt personām, kuru nodarbošanās ir lauksaimniecība nevarēs konfiscēt vienu lauksaimniecības dzīvnieku no katras sugas un vienu bišu saimi, lopbarību minēto dzīvnieku pabarošanai līdz jaunas lopbarības ievākšanai vai lopu dzīšanai ganībās, sēklu un stādāmo materiālu.

Nevarēs konfiscēt arī notiesātā īpašumā esošos istabas mājdzīvniekus, notiesātā īpašumā vai kopīpašumā esošo mājokli, kas ir viņa vienīgais mājoklis un kurā viņš dzīvo ikdienā, un mantu, kurai nav materiālas vērtības un kuras konfiskācija radītu valstij zaudējumus.

Minētie likuma grozījumi vēl jāapstiprina Saeimā. Ar likuma grozījumu projektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

Kriminālziņas