Pastiprināti kontrolēs pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecību 1

Lai nepieļautu nelikumīgu pirotehnisko izstrādājumu realizāciju, kā arī novērstu ar pirotehniku saistītos pārkāpumus un negadījumus pirmssvētku un svētku dienās, Valsts policijas (VP) priekšnieks uzdevis visu VP reģionu pārvalžu priekšniekiem pastiprināt pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecības kontroli, it sevišķi, vai pirotehniskos izstrādājumus netirgo nelicencētās tirdzniecības vietās un nekavējoties reaģēt uz paziņojumiem par nelegālām pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecības vietām, pirotehnikas pārdošanu personām, kas nav sasniegušas likumā noteikto vecumu, kā arī pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu huligāniskiem mērķiem.

Tāpat īpaša uzmanība tiks pievērsta Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktajiem vecuma ierobežojumiem pirotehnikas iegādei un izmantošanai, kas nosaka, ka 1. klases uguņošanas ierīces var iegādāties un izmantot personas, kas sasniegušas 14 gadu vecumu, savukārt 2. un 3. klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus - tikai no 18 gadu vecuma. (izstrādājuma klase norādīta uz katra izstrādājuma).

Pareizi lietota pirotehnika spēj sagādāt milzum daudz prieka svētku dalībniekiem, diemžēl ne visi pirotehnikas lietotāji apzinās briesmas un risku, kas saistīts ar nepietiekamām zināšanām pirotehnikas izmantošanā. Risks slēpjas ne vien nepietiekamās zināšanās, bet arī nekvalitatīvos pirotehnikas izstrādājumos.

Šajā situācijā atgādinām, ja esat nolēmuši svinību laikā izmantot pirotehnikas izstrādājumus, iegādājieties tos tikai specializētajos veikalos no komersantiem, kuriem izsniegta speciāla atļauja (licence). Nekādā gadījumā nepērciet pirotehniku no privātpersonām, kas tirgo nezināmas izcelsmes nesertificētus izstrādājumus.

Katram no pirotehnikas izstrādājumiem ir pievienota lietošanas pamācība, kurā iekļauti arī drošības noteikumi, ar kuriem obligāti jāiepazīstas pirms šo izstrādājumu lietošanas.

Vēlreiz atgādinām, ka bērni pirotehniskos izstrādājumus nedrīkst lietot bez pieaugušo klātbūtnes. Pat brīnumsvecītes ieteicams lietot vecāku klātbūtnē, lai nezināšanas, bravūras vai nevērības rezultātā neizceltos nelaime, kuras iznākums var būt arī traģisks.

Aicinām vecākus būt uzmanīgiem un neatstāt pirotehnikas izstrādājumus mazgadīgiem bērniem pieejamās vietās, kā arī lūdzam pieaugušos neiegādāties pirotehniku bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Lūdzam vecākus savlaicīgi izskaidrot bērniem pirotehnisko līdzekļu lietošanas bīstamību. Tāpat vecākiem atgādinām, ka droša pirotehnikas lietošana nav savienojama ar alkoholisko dzērienu lietošanu.

Valsts policija aicina iedzīvotājus, kas pamanījuši nelikumīgu pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecību, nekavējoties ziņot par to policijas darbiniekiem, lai kopīgiem spēkiem laikus tiktu novērstas iespējamās nelaimes.

Valsts policija vēl visiem krāšņus un jaukus svētkus!

Atbildība:

APK 181.panta piektā daļa paredz atbildību par pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas kārtības vai izmantošanas ierobežojumu pārkāpšanu - par šādu pārkāpumu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

183.pants paredz atbildību licencētajiem komersantiem.

"Par pirotehniskā izstrādājuma komerciālās aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona, kurai izsniegta speciāla atļauja (licence)" uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās un glabāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

166.2 pants paredz atbildību par komercdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas un komercdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus.

„Par komercdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par komercdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus, vai par komercdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai komersanta izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par komersanta darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas".

Komentāri 1

Kriminālziņas