Pavadi vasaru drošībā!

Sākoties vasaras brīvlaikam, policija aicina pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus, atgādinot gan par rīcību piedaloties ceļu satiksmē, gan esot mājās vai rotaļājoties, gan arī rīcību nonākot nelaimē.

Policija aicina ar bērniem izrunāt šādas tēmas:

1.Uzvedība pilsētā, uz ielas.

Aizliegts šķērsot ielu, ja luksoforā deg sarkanā gaisma;

Ejot pāri gājēju pārejai, jāpārliecinās, ka netuvojas transporta līdzeklis; jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, un to braukšanas ātrums;

Nedrīkst iziet uz brauktuves (arī, ja uz tās atrodas gājēju pāreja), nepārliecinoties vai netuvojas transportlīdzekļi, aiz stāvoša transportlīdzekļa vai cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību;

Ejot pa ietvi, jāturas tālāk no braucamās daļas;

Jāizvairās no rotaļāšanās (grūstīšanās) pārvietojoties gar ielas malu, tāpat nav droši ejot pa ielu klausīties mūziku austiņās;

Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai ceļa nomali atļauts bērniem, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu un kuriem ir iegūta velosipēda vadītāja apliecība, tai, pārvietojoties ar velosipēdu, vienmēr jābūt līdzi. Obligāta ir arī aizsargķivere (būs vēl drošāk, ja ir arī ceļu un elkoņu sargi) un, ja braukšana notiek, kad ārā jau tumsa – atstarojošā veste. Ja velosipēda vadītāja apliecības nav, tad bērns nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē, viņš var braukāt pa mājas pagalmu vai izbraukumā doties kopā ar pilngadīgu personu, kurai ir vadītāja apliecība.

Drīkst pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu vai nomali ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli, ja tas netraucē gājējus.


2.Uzvedība uz ceļiem ārpus apdzīvotām vietām

Jāatceras, ka ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu braukšanas virzienam;

Ceļu drīkst šķērsot tikai labi pārredzamās vietās, to nedrīkst darīt ceļu līkumos, vai vietās, kur tas nav pietiekami labi pārredzams;

Braucot ar velosipēdu, jāpārvietojas transportlīdzekļu braukšanas virzienā;

Arī vasarā nedrīkst aizmirst par atstarojošās vestes un atstarotāju nepieciešamību;

Drošāk pārvietoties ar kādu kopā, nevis vienam. Nekad nekāpt svešās automašīnās;

Labāk izvēlēties garāku ceļu, taču drošāku, nekā iet pa īsāko, bet bīstamāko.


3.Vispērējā drošība

Ja bērns mājās paliek viens, jābūt iespējai sazināties ar vecākiem, kaimiņiem vai kādu citu personu, kurai uzticies gan pats, gan vecāki;

Nevērt vaļā durvis svešiniekiem;

Izejot no mājas, vienmēr informēt vecākus uz kurieni plānots dodies un ar ko kopā tiks pavadīts laiks;

Bērnam līdz 16 gadu vecumam aizliegts bez vecāku pavadības atrasties publiskās vietās laikā no 22.00 – 7.00;

Nedoties rotaļāties uz jaunceltnēm, pamestām, vecām mājām, pagrabiem vai bēniņiem;

Lai pasargātu sevi no kabatzagļiem, neturēt vērtīgas lietas viegli pieejamās vietās (piemēram, somas ārējā kabatā);

Mobilo tālruni nav droši kārt kaklā, nav droši dot to svešiniekam, kas lūdz uzpīkstināt vai piezvanīt;

Ja tiek izteikti draudi fiziski izrēķināties un atņemt kādu bērnam piederošu lietu, ja iespējams - mēģināt aizbēgt, piesaistot apkārtējo cilvēku uzmanību, ja tuvumā neviena nav, labāk atdot pieprasīto mantu un uzreiz ziņot policijai, zvanot 112 vai 110;

Ja, kāds svešs pieaudzis cilvēks kaut ko piedāvā (piemēram, aiznest vēstuli, parādīt ceļu, piedāvā saldumus vai pieskaras) jāsaka “nē”, jādodas prom un jāizstāsta par to vecākiem vai citiem pieaugušajiem, kuriem bērns uzticas;

Jāuzmanās arī izvēloties draugus, ar kuriem kopā pavadīt laiku. Ja tie aicina darīt neatļautas lietas, neiesaistīties un informēt par to pieaugušos;

Jābūt uzmanīgiem arī lietojot internetu. Neuzsākt saraksti, komunikāciju ar nepazīstamām personām interneta vidē, pat vienaudžiem, jo nav iespējams pārbaudīt, kāda persona ir izveidojusi profilu sociālajos tīklos. Ja raksta kāds vienaudzis un aicina draudzēties, tikties, par to jāizstāsta vecākiem vai uzticamiem pieaugušajiem;

Jāuzmanās no suņiem, laukos arī no meža dzīvniekiem;

Nedrīkst doties peldēties bez pieaugušo klātbūtnes un netuvoties piemājas ūdenstilpnēm, ja tuvumā nav pieaugušo;

Nepazīstamās vietās nedrīkst lēkt uzreiz ūdenī, atrodoties uz peldlīdzekļiem, nepeldēt tālu no krasta (tas var saplīst vai vējš iepūst dziļumā), peldot ar laivu, jāuzvelk glābšanas veste.

Negaisa laikā jācenšas meklēt patvērums ēkā vai mašīnā, aizvērt logus un durvis, atvienot elektroierīces no elektrotīkla, neizmantot tālruni;

Negaisa laikā nedrīkst iet peldēties, ja atrašanās vieta ir klajš lauks, nedrīkst stāvēt zem atsevišķi augošiem kokiem, nedrīkst skriet, ir jāmeklē patvērums zemā vietā (piemēram, ielejā) vai biezoknī ar zemiem kokiem;

Neizmantot transportlīdzekļu stopēšanu kā pārvietošanās veidu, bet, ja to tomēr dara, tad jāpaziņo vecākiem, ar ko kopā un kādu mašīnu brauc;

Jāuzmanās arī kurinot ugunskuru, to drīkst darīt tikai tam paredzētās vietās;

Par situācijām, kurās nejūties droši, izstāsti un lūdz padomu vecākiem vai citiem pieaugušajiem, kuriem atļauj vecāki vai kuriem uzticies;

Ja tomēr atgadījusies nelaime, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Ja ir skaidri zināms, kāda operatīvā dienesta apalīdzība nepieciešama, tad  policiju var izsaukt zvanot pa tālruni 110, mediķus - 113, gāzes avārijas dienestu - 114 un ugunsdzēsējus - glābējus - 112.


Zvanot operatīvajiem dienestiem, jāsniedz šāda informācija:

- Notikuma vietas adrese vai jāapraksta notikuma vieta (aptuvenā atrašanās vieta, apkārtējie objekti utml.);

- Izklāstīt, kas tieši ir noticis;

- Jāatbild uz dispečera uzdotajiem jautājumiem;

- Jānosauc savs vārds,uzvārds un tālruņa numurs; 

- Nedrīkst pārtraukt sarunu pirmais;

- Ja tas ir iespējams, jābūt sazvanāmam, jo, iespējams, operatīvajiem dienestiem būs nepieciešamība sazināties.

Jau vēstīts, ka Vidzemes reģiona policisti visa mācību gada garumā devās uz dažādām mācību iestādēm Vidzemē, lai runātu un izglītotu bērnus par drošības jautājumiem, tādējādi cenšoties samazināt iespēju bērniem nonākt dažādās riskantās un bīstamās situācijās. Arī vasarā policijas inspektori turpinās savu darbu, dodoties uz bērniem paredzētām vasaras nometnēm, pasākumiem, kur turpinās runāt un stāstīt par drošību. Policija vēl radošu un drošu vasaru!


Kriminālziņas