Uz sabiedrību vērsts policijas darbs 4

Ja policijas darbinieks nav sagatavots

kvalitatīvam darbam ar iedzīvotājiem, būs labāk,

ja viņš sēdēs darba kabinetā un ārā neies..

   Divas dienas Rīgā risinājās starptautiska konference „ Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Austrumeiropā- sasniegumi un nākamie soļi". Tajā piedalījās parstāvji no visiem Latvijas reģioniem, kā arī uzaicinātie eksperti no Lietuvas, Igaunijas un Čehijas. Konferences mērķis- veicināt diskusiju par policijas partnerību ar vietējo sabiedrību, pašvaldību un citām institūcijām, datu izmantošanu likumpārkāpumu prevencijā un policijas darba plānošanā.

              Konfereneces atklāšanā Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis norādīja uz nepieciešamību ieviest policijā uz sabiedrību vērsta policijas darba principus un akcentēja KATRA iecirkņa inspektora lomu policijas ikdienas darbā. Īsumā konferences ideju var izteikt formulā: Jo vairāk policija strādās preventīvi ( novēršot, izglītojot, uzklausot), jo zemāks būs noziedzības līmenis un iedzīvotāji būs apmierinātāki ar policijas darbu.

              Mērķi un uzdevumi ir skaidri, paliek lielais jautājums- KĀ? Šeit daudzas atbildes un iespējamos risinājumus sniedz Latvijā trīs gadu garumā realizētais projekts „Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Latvijā",  kurā kā pilotvieta tika izvēlēts Kurzemes reģions un Talsu policijas iecirknis ( projekta darba grupas vadītāja Ilze Bērziņa- Ruķere)

              Uz sabiedrību vērsta policijas darba pamatā ir domāšanas veida maiņa un ir pilnīgi skaidrs, ka domāšana jāmaina ne tikai policijas darbiniekiem. Tas ir nepārtraukts komandas darbs, kuru vislabāk izteica Čehu kolēģi, kas kā simbolu šai sadarbībai lieto cilvēka figūru, kuram puse apģērba ir civilā, otra puse- policijas formastērps.

Galvenie uzdevumi:

-          Tuvināt pakalpojumus sabiedrībai

-          Policijai savā darbā jāvadās pēc principa „Es kalpoju sabiedrībai"

-          Policija nav domāta tikai tam, lai noskaidrotu un sauktu pie atbildības noziedzīgu nodarījumu izdarītājus

-          Policija nav vienīgā, kam jārūpējas par kārtību apkalpojamā teritorijā. (Pirmkārt jau paši iedzīvotāji ir atbildīgi par savu īpašumu un drošību).

Konferences laikā tika iezīmēta vīzija, pēc kādiem kritērijiem vērtēt inspektora darbu prevencijas jomā (kas bieži vien parādās tikai ilgtermiņā un ko nekādā ziņā neatspoguļo noformēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits), kā nodrošināt, lai vērtējumu inspektora darbam varētu sniegt apkalpojamā iecirkņa iedzīvotāji un iestāžu pārstāvji, kā apmācīt inspektorus darbam ar iedzīvotājiem un kā rosināt pārliecību par nepieciešamību ikdienas darbā ieviest uz sabiedrību vērsta policijas darba metodes un principus.

Kā viens no primāri veicamajiem uzdevumiem tiek minēta darbinieku apmācība un kompetenču izvērtējums (ja policijas darbinieks nav sagatavots darbam ar iedzīvotājiem, būs labāk, ja viņš sēdēs darba kabinetā un ārā neies vispār), tiešā priekšnieka uzticēšanās un visa līmeņa vadības atbalsts preventīvajam darbam.

Vairākkārt tika uzsvērts, ka jāmainās ir vispirms jau policijas iekšienē valdošajam noskaņojumam par policijas darba prioritātēm, nodrošinot iespēju par preventīvo darbu saņemt piemaksas, kas līdzvērtīgas piemaksām, ko saņem noziedzīgu nodarījumu izmeklētāji.

Kā pamats prioritāšu maiņai tiek minēti iedzīvotāju aptauju rezultāti, kas uzskatāmi parāda- iedzīvotāju vēlmes nebūt nesakrīt ar policijas izvirzītajām darba prioritātēm (ja policija kā prioritāti izvirzījusi zādzību un dažādu veidu noziedzīgu nodarījumu apkarošanu, tad iedzīvotāji atzīst, ka viņu izvirzītās problēmas ir gluži citas un zādzības kā problēmu iedzīvotāji ierindo TIKAI 6. vietā!).

Jomas, kas uztrauc iedzīvotājus:

-          apgaismojuma neesamība

-          jauniešu kompānijas

-          alkohola reibumā esošas personas

-          pārkāpumi ceļu satiksmes jomā

-          klaiņojoši dzīvnieki

-          zādzības.

Kā būtiskākie tuvākajā laikā veicamie policijas darba uzdevumi, lai Latvijā ieviestu uz sabiedrību vērsta policijas darba principus:

-          Iedzīvotāju vajadzību noskaidrošana ( katrā konkrēta iecirkņa teritorijā)

-          Sabiedriskā apspriešana

-          Iecirkņa darba plāns

-          Problēmas risinājumi sadarbībā ar pašvaldību,  iedzīvotājiem, uzņēmējiem.

-          Prevencijas projekti

-          Atskaitīšanās sabiedrībai par padarīto.

Veicamo darbu saraksts un mērķa sasniegšanai izvirzītās priorotātes skaidras, jautājums paliek atklāts (uz to mums jāatbild vispirms katram atsevišķi, tad jānoformulē kopīga, vienota atbilde, no kuras lielā mērā būs atkarīga policijas darba nākotne)- Uz sabiedrību vērsts policijas darbs Latvijā- BŪT VAI NEBŪT?

Komentāri 4

iedzīvotājs

likvidēsim policiju,lai netērē veltīgi līdzekļus,sargāsim paši savus īpašumus,kā policija to iesaka.

pirms 8 gadiem, 2012.03.16 11:44

onka

iedzīvotājs:
Piekrītu, tad varbūt kvalitatīvi vismaz ceļus sataisīs par tiem līdzekļiem - vismaz labums.

pirms 8 gadiem, 2012.03.16 11:56

meitiņa

Neredzu jēgu no policijas, tāpat nevienam neskrien palīgā, strīdos neiejaucas, nozagto nemeklē, ja pats zini, kurš nozaga, nesodīs, jo nespēs atrast pierādījumus. Laukos neviens policists nav atrodams pat kabinetā, ja zvanīsi, necels, ja cels, būs aizņemts, brīvdienā vai nebūs transporta. Vispār jēgas nekādas.
Tāpat kā izrādās, ka izglītības sistēma Latvijā nav izdevusies un medicīna, arī policijas darbs ir slikti koordinēts. Cilvēks Latvijā slikti jūtas, nedroši , neaizsargāts.

pirms 8 gadiem, 2012.03.18 09:42

jānis

Policijas likvidācija? Jūs vispār saprotat par ko jūs runājat? Iedomājaties, kas notiktu ja visi zinātu, ka nav policijas, līdz ar to nav kas sauktu pie atbildības. Valstī iestātos anarhija, visatļautība. Tas ir, kas neiedomājams. Visi kuriem tik kaut kas neiepatiktos varētu tevi iedzīvotāj sadurt/nošaut vai jebkā savādāk izrīkoties ar tevi, kamēr tu sargā savu īpašumu un palikt nesodīts. Un tev "meitiņ" palīdzēt varēs tikai kāds speciālists no depresijas policija tiešām tevi nepaglābs.

pirms 8 gadiem, 2012.03.21 01:00

Kriminālziņas