Vairākas vietās nozagtas ceļa zīmes

Saņemti vairāki iesniegumi par konstatētiem ceļa zīmju zādzību gadījumiem. Zvārtavas pagastā ceļa posmā Valka- Vireši nozagtas četras ceļa zīmes. Zaudējumi Ls 203. Ceļa posmā Cirgaļi- Palsmane- Ūdrupe nozagtas divas ceļa zīmes. Autoceļa Smiltene-Gulbene 17,6 kilometrā nozagta viena ceļa zīme, radot zaudējumus Ls 138 vērtībā.

Kriminālziņas