Biedrība “Vilkmuiža 2011” īstenojusi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas projektu

Bilskā jūnija un jūlija mēnešos iedzīvotājiem bija iespēja bez maksas piedalīties biedrības “Vilkmuiža 2011” organizētajās krāsaino pastalu un tautisko vainagu darināšanas meistarklasēs. Aktivitātes noritēja projekta Nr.20-09-AL10-A019.2205-000001 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana- latviskums, I kārta” ietvaros.

2021.gada 18.jūnijā norisinājās krāsaino pastalu darināšanas meistarklase, kuru vadīja Andris Kačkāns no SIA “Kristāla Kurpīte”. Meistarklasē piedalījās 15 dalībnieki.

Projekta mērķis bija aktualizēt seno latviešu tradīciju atjaunošanos jauniešu auditorijas vidū. Šādu apmācību īstenošanas mērķis bija veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās. Īstenojot šo projektu tika veicināta pozitīva ietekme uz vietējo sabiedrību, aktivizējot vietējos iedzīvotājus un pievēršot tos latviešu tradīciju aktualizēšanā un kopšanā.

Projekta realizācija notika piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 1012,76 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 900,00 EUR, Smiltenes novada domes līdzfinansējums 112,76 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Kultūra un Izklaide