Blomē teātri spēlēs seniori

Šo sestdien, 1. februārī, Blomes tautas namā uz divām skatuvēm visu dienu  cits citu nomainīs vecākās paaudzes amatierteātri.

Tas  būs senioru teātru salidojums “Nāk tik šurp”, kurā savus iestudējumus publikai rādīs seši kolektīvi. Ieejas maksa uz visām izrādēm  ir divi eiro.  

Senioru teātri no vairākiem Latvijas novadiem Blomē pulcēsies otro gadu pēc kārtas. “Tā ir tradīcija, ko ir vērts turpināt. Mums jāciena vecākā paaudze un jādod viņiem iespēja vienu dienu  piedalīties šādā festivālā, parādīt cits citam un pārējai publikai, ko viņi prot. Turklāt vecākajai paaudzei teātra spēlēšana ir kā autogēnais treniņš, kustoties, atceroties  tekstu  un uzņemot ar smiekliem C vitamīnu,” teic Blomes tautas nama vadītāja,  Blomes SIA teātra režisore Gita Skadiņa. Viņa aicina  skatītājus nākt 1. februārī uz izrādēm un priecīgi un jauki pavadīt dienu.

UZZIŅAI
Blomes tautas namā 1. februārī

Teātra zālē:
pulksten 10 teātra zālē Madonas novada Liezēres amatierteātris, Anna Brigadere “Čaukstenes”,
pulksten 11 Apes novada senioru radošās apvienības “Lapsenes” leļļu teātra izrāde pieaugušajiem “Ak, skaistā jaunība”,
pulksten 12 Smiltenes novada Grundzāles amatierteātris “Cik jaudas”, Ēriks Hānbergs “Pirmā grēka līcis”.

Lielajā zālē:
pulksten 14 Lielvārdes pensionāru biedrības senioru teātris “Paši”, Mārtiņš Zīverts “Kā Tomu Tenis ar nāvi cīnījās”,
pulksten 16 Valkas pilsētas senioru dramatiskais kolektīvs, Andirs Niedzviedzis “Meklēju omi ...Opim”,
pulksten 18 Cesvaines Tautas teātris, Augusts Saulietis “Vienprātības komiteja”.
(Laiki un zāles var tikt precizēti).

20200128-1021-seniori-teatris-mazs.jpg

Kultūra un Izklaide