Gleznās tver skaisto mums apkārt

No 16. augusta Smiltenes bibliotēkā apskatāma novadnieces, smiltenietes Laimas Klāvas gleznu izstāde “Pasaule caur manām acīm”.

Gleznošana ir viens no seniores vaļaspriekiem. Iemaņas šajā mākslā viņa ieguvusi Smiltenes mākslas skolas pieaugušo studijā, bet vēlme un patika zīmēt un gleznot ir daudz ilgāka – ne velti,  strādājot par skolotāju, savulaik apmeklējusi vizuālās mākslas kursus un mācījusi zīmēšanu Brantu pamatskolas audzēkņiem.

Aizmirstas krāsu pasaulē

Gleznošanai Laima pievērsās, aizejot pensijā. “Nebija, ko darīt, tad nu sāku dziedāt korī un dejot. Mazmeita Elīza tolaik mācījās Smiltenes mākslas skolā. Mudināju viņu noskaidrot, vai ir nodarbības arī pieaugušajiem, jo gribu iemācīties gleznot. Tā uzzināju par studiju,” atceras Laima Klāva.

“Pasaule caur manām acīm” ir ceturtā viņas izstāde. Tajā ir gleznas gan no Laimas “zelta krājumiem” (savas gleznas seniore pārsvarā dāvina tuviniekiem un draugiem, bet ir darbi, no kuriem viņa nespēj šķirties), gan jaunas gleznas, kas tapušas pandēmijas laikā.  

Kad “Covid-19” izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi lika cilvēkiem uzturēties pārsvarā savos mājokļos, tad Laima katru dienu vairākas stundas gleznoja un aizmirsās krāsu pasaulē. 

Laimu gleznošanas procesā fascinē spēle ar eļļas krāsām. Iedvesmu viņa gūst, vērojot dabu, – gan pastaigājoties, gan skatoties pa logu no sava dzīvokļa piektajā stāvā. “Tas ir brīnišķīgi, kā vakarā mainās gubu mākoņi – te tie ir zeltaini, te oranži, sarkani un lillā! To vērošana man nav tikai meditācija. Gribu redzēto uzlikt uz audekla. Kopš gleznoju, pilnīgi citām acīm skatos uz dabu. Viskrāšņākā krāsu maiņa ir pavasarī, kad daba mostas. Pirmā mainās zeme, tā iegūst šokolādes un mālu krāsu,” aizrautīgi stāsta Laima.

Izkopt spējas nekad nav par vēlu

Izstādē “Pasaule caur manām acīm” Smiltenes bibliotēkas abonementa daļā ir izliktas ainavas un klusās dabas ar ziediem, kuru audzēšana ir vēl viens Laimas vaļasprieks. Dažās gleznās ir attēloti  ceļojumu iespaidi – Turcijas un Krētas gleznainās ainavas. Kādreiz ceļošana bija viens no skolotājas lielākajiem vaļaspriekiem. Savulaik viņa bijusi Taizemē, Norvēģijā, Gruzijā, Bulgārijā, Islandē, Austrijā, Vācijā un daudzās citās valstīs.

Parādīt savas gleznas bibliotēkas apmeklētājiem Laimu uzrunāja Smiltenes bibliotēkas bibliogrāfe Alda Liuke, lai citi redzētu, cik radoši un daudzpusīgi ir mūsu novadnieki. Laimas Klāvas gleznas  Aldu uzrunā ar savu krāsainību un tiekšanos pēc harmonijas un skaistuma dabā.

Savukārt Laima citiem novēl atklāt savas spējas un dotumus arī mūža otrajā pusē un izkopt tos, cik vien katrs spēj, jo tad arī pārējiem būs prieks.

Izstādi “Pasaule caur manām acīm” Smiltenes bibliotēkā var apskatīt līdz 15. oktobrim, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Kultūra un Izklaide