Izstāde Smiltenes novada jubilejai

Atzīmējot Smiltenes novada 10 gadu jubileju, Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā Smiltenē līdz 2. augustam ir izlikta izstāde “Smiltene, pasaules krustceļos pati labākā vieta!”, tās moto ņemts no dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas dzejoļa.

Ikviens interesents darba dienās no pulksten 10 līdz pulksten 16 var iepazīt Smiltenes novadu dzejā, stāstos un attēlos.

Nelielajā izstādē ir grāmatas ar K. Apškrūmas dzejoļiem, kas veltīti Smiltenei, Smiltenes novada dzejnieku kopkrājums “Zied rudzupuķēs debesis”, Smiltenes novada represēto atmiņu stāstu krājums “Kāpēc?”, Jura Zušmaņa grāmata “Smiltene. Laiki un Likteņi”, latviešu tautas teikas, kas vēsta par Smilteni, fakti par Smiltenes novadu, novada karte un citi materiāli.

Kultūra un Izklaide