Neliels, toties nozīmīgs solis

Ar Vidzemes kultūras programmas atbalstu Smiltenes novada dome īstenojusi projektu «Gudra izaugsme: Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģija». Aptuveni mēnesi muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģiju izstrādāja uzņēmums «Taktila». Tagad to plānots prezentēt domes sēdē.

Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva Miķe stāsta, ka projekta ietvaros izstrādāta muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģija, balstoties uz muzeja vispārējās situācijas, nākotnes perspektīvu un ekspozīcijas konceptuālā satura analīzi. «Ekspozīcijas dizaina stratēģijas ietvaros tika veikta vispārējās situācijas analīze par ekspozīcijas pielietojumu un problēmām, par tās konceptuālo saturu, nākotnes perspektīvām un attīstības virzieniem, kā arī tika definēta ekspozīcijas auditorija un dizaina mērķi,» paskaidro muzeja vadītāja.

Šis dokuments esot neliels, toties nozīmīgs solis no muzeja tālākā attīstības plāna. Muzeja ekspozīcijas dizaina stratēģijas izstrāde veicinās muzeja misijas sekmīgu īstenošanu, muzeja attīstības vīzijas pilnveidošanu, Mēru muižas kompleksa kā tūrisma objekta attīstību, kā arī kalpos par priekšnosacījumu ekspozīcijas koncepcijas izstrādei un ekspozīcijas realizācijai. 

«Šo pasākumu kopums ilgtermiņā veicinās muižas kompleksa vienota koptēla izveidi, sekmēs Smiltenes novada kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, vienlaikus dodot iespēju muzejā realizēt aktuālās tendences muzeju jomā,» teic I. Miķe.

Viņa atzīst, ka finansējuma trūkuma dēļ katrs šāds darbs tiek veikts atsevišķi. «Lielie muzeji to visu var izdarīt uzreiz. Bet arī turpmāk plānojam piedalīties projektu konkursos, lai piesaistītu finansējumu. Šī projekta kopējās izmaksas bija 4840 eiro,» atklāj Smiltenes novada muzeja vadītāja.

Kultūra un Izklaide